Lubelska Podstrefa SSE Euro-Park Mielec w pełni uzbrojona i gotowa do inwestycji

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

131129.lublin.250xWszystkie działki na terenie Podstrefy Lublin SSE Euro-Park Mielec są wyposażone
w infrastrukturę niezbędną dla inwestorów. Miasto Lublin właśnie zakończyło drugi etap procesu uzbrajania terenu. Lubelska Podstrefa, zlokalizowana w pobliżu lotniska, budowanej północnej obwodnicy miasta i w ciągu drogi ekspresowej S17 obejmuje obecnie ponad 116 hektarów. Dziś są w niej obecne 23 firmy, 9 już funkcjonuje, pozostałe są w trakcie procesów inwestycyjnych.

Drugi etap procesu uzbrajania Podstrefy objął ponad 43 ha terenów inwestycyjnych. Powstały drogi o łącznej długości niemal 6 km. Dodatkowo, obszar został wyposażony w niezbędne elementy techniczne, kanalizację sanitarną i deszczową, sieć wodociągową oraz oświetlenie uliczne. Koszt projektu to ponad 62,3 mln PLN (z czego 8,9 mln PLN to środki unijne, zaś 523  tys. PLN dofinansowanie z budżetu państwa). Wcześniej, w ramach pierwszego etapu prac, miasto Lublin wybudowało w Podstrefie sieć dróg wewnętrznych o długości ponad 2,5 km, chodniki, ścieżki rowerowe, oświetlenie uliczne, zatoki autobusowe i plac nawrotowy, przeznaczając na to ponad 25,8 mln (z czego 18,8 mln PLN to dofinansowanie unijne).

Proces uzbrajania terenu Podstrefy Lublin właśnie się zakończył. Powstała infrastruktura stworzyła nowy układ komunikacyjny ułatwiający obsługę terenów inwestycyjnych.

– Podstrefa Lublin zapewnia inwestorom bardzo dobre warunki do prowadzenia działalności gospodarczej. Jej atrakcyjna lokalizacja, w ciągu drogi ekspresowej S17, w pobliżu budowanej obwodnicy miasta, 6 km od lotniska i w sąsiedztwie wschodniej granicy znacząco ułatwia kontakty biznesowe, szczególnie ze Wschodem, i daje niemal nieograniczone możliwości zarówno w produkcji, jak i transportu towarów – mówi Krzysztof Żuk, prezydent Miasta Lublin.

Każdy inwestor, który zdecyduje się na inwestycję w Podstrefie Lublin nabywa prawo do ulg w postaci zwolnienia z podatku dochodowego oraz zwolnienia z podatku od nieruchomości. Otrzymuje także prawo do nabycia nieruchomości niezabudowanej typu greenfield, objętej miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, z pełnym dostępem do infrastruktury drogowej i technicznej. Dodatkowo, wszystkim inwestorom Lublin oferuje wsparcie w procesie pozyskiwania zezwoleń formalno-prawnych, niezbędnych do rozpoczęcia procesu inwestycyjnego i warunków przyłączenia do poszczególnych sieci, a nawet pomoc w procesie rekrutacji pracowników.

Podstrefa Lublin, działająca w ramach mieleckiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, funkcjonuje od 2008 roku. Dotychczas zezwolenia Ministra Gospodarki umożliwiające prowadzenie działalności na jej terenie uzyskały 23 firmy. 9 z nich już funkcjonuje, pozostałe są w trakcie procesów inwestycyjnych. Wysokość inwestycji deklarowanych przez wchodzące do podstrefy przedsiębiorstwa przekracza 655 mln zł, a dotychczas zrealizowane nakłady przekroczyły już 458 mln. Działające w strefie przedsiębiorstwa zadeklarowały utworzenie około 975 nowych miejsc pracy. Natomiast do tej pory zatrudnienie w 9 już funkcjonujących zakładach pracy znalazło 1029 osób.

Władze Lublina nieustannie pracują także nad podniesieniem jakości terenów inwestycyjnych poza obszarem Podstrefy. Przykładem jest zakończona w 2012 roku przebudowa położonej we wschodniej części miasta ul. Mełgiewskiej, stanowiącej dojazd do lotniska Lublin i obwodnicy miasta. Modernizacja trasy  zapewniła obsługę komunikacyjną terenom zlokalizowanym wzdłuż jej przebiegu, umożliwiając aktywizację gospodarczą tego obszaru. Działalność na nim rozpoczęły nowe firmy, głównie z branży  handlu i logistyki. Obecnie miasto pracuje nad poprawą jakości ciągów komunikacyjnych na terenie byłej Fabryki Samochodów Ciężatrowych, przede wszystkim pod kątem potrzeb przemysłu motoryzacyjnego, i usprawnia komunikacyjnie strefę przedsiębiorczości w dzielnicy Bursaki, w północnej części miasta.