Lokaty strukturyzowane – czy zastąpią lokaty jednodniowe?

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

rosinski.damian.01.150x202Lokaty strukturyzowane, popularnie zwanymi strukturami, to dość skomplikowane produkty finansowe powstałe na bazie instrumentów pochodnych (głównie opcji). Zaczęły być one przez banki rozwijane dzięki możliwości opakowanie ich w formę ubezpieczenia, a przez to dające możliwość uniknięcie podatku od zysków kapitałowych. Jakie są ich korzyści i wady oraz jakie dostępne są obecnie na rynku? Zapraszamy do lektury.

Lokaty i inne produkty strukturyzowane oferowane są najczęściej jako umowy grupowego ubezpieczenia na życie i dożycie. Zwiększa to ich atrakcyjność dzięki unikaniu podatku od zysków kapitałowych. Większość struktur oferuje stuprocentową ochronę kapitału pod warunkiem dotrzymania terminu inwestycji. Ich wadą jest długi okres trwania inwestycji oraz słaba oferta banków w tym zakresie ograniczająca elastyczność i możliwości wyboru klientów. Zdarza się również, że ostateczne warunki danego produktu (wysokość potencjalnego zysku) ustalane są dopiero po dacie subskrypcji.

W większości opisywane produkty powstają dzięki odpowiedniemu dobraniu parametrów bazujących na nich opcji, przez co zazwyczaj mamy do czynienia z jakąś formą koniecznych do spełnienia warunków, aby produkt przyniósł inwestorowi zyski.

120201.struktury.550x

Stosunkowo prosto skonstruowanymi produktami są Polskie Giganty II oferowane przez Nordea Gwarant. Jeśli wartość akcji sześciu największych spółek z WIG20 wchodzących w skład koszyka będzie po roku wyższa lub równa wartości początkowej Klient uzyskuje zysk w formie kuponu. W wersji ze 100-procentową ochroną kapitału jest to od 7-16 proc. kapitału, zaś z 95-procentową 12-30 proc. Ostateczna wartość ustalana jest po dacie subskrypcji. Jeśli warunek nie zostanie spełniony w pierwszej obserwacji, produkt trwa dalej, a możliwy do osiągnięcia profit się podwaja. Podobnie w trzeciej obserwacji, gdzie dochodzi do potrojenia możliwej do osiągnięcia stopy zwrotu. Czas trwania inwestycji to 3 lata.

PKO BP proponuje nieskomplikowaną lokatę inwestycyjną opartą o kurs USDPLN. Wartość odsetek zależna jest od tego, w jakim przedziale znajdzie się kurs złotego do dolara po 6 miesiącach od zakończenia subskrypcji i wynosi maksymalnie 12 proc. w skali roku. Ponadto środki w okresie subskrypcji są oprocentowane w wysokości 3 proc. w skali roku.

O kurs złotego, ale w stosunku do franka szwajcarskiego oparta jest również Lokata Inwestycyjna Odbierz Zyski Frankowi II Raiffeisen Banku. Tu także istotne jest utrzymanie kursu CHFPLN w określonym przedziale wahań w okresie trwania inwestycji. Maksymalny zysk w tym przypadku to 43 proc. w skali roku.

Subfundusz PL KBC Point Capped 1 Kredyt Banku inwestuje w spółki defensywne i od zachowania koszyka tychże w horyzoncie roku zależy nasz zysk. Jest on jednak ograniczony do maksymalnie 16 proc. Konieczne jest również poniesienie opłaty wstępnej w wysokości 1,3 proc. kapitału.

W innej polisie Kredyt Banku obserwujemy zachowanie złota. Wysokość premii na koniec umowy będzie zależeć od wartości Indeksu GOLDLNPM, obrazującego cenę uncji kruszcu na giełdzie w Londynie. Inwestor zyska, jeśli indeks po okresie trwania lokaty będzie wyższy niż ustalony na początku umowy. Zysk niestety ograniczono do 50 proc. kapitału. W tym przypadku wysoka jest opłata wstępna (do 2,5 proc.).

Konstrukcja certyfikatów Deutsche Banku Express db EuroStoxx50 III zakłada osiąganie zysku zarówno w przypadku wzrostu, jak i w okresie stagnacji cen akcji spółek notowanych w ramach indeksu EuroStoxx 50. Zysk dla inwestora wypłacany będzie po pierwszych sześciu miesiącach inwestycji w przypadku, kiedy w dacie obserwacji poziom indeksu będzie równy lub wyższy niż jego wartość początkowa z 3 lutego 2012. Jeśli natomiast wartość ta będzie niższa, inwestycja będzie kontynuowana przez kolejne sześć miesięcy, a wartość kuponu wzrośnie liniowo.

To tylko niektóre z propozycji banków w zakresie produktów strukturyzowanych. Generalnie, jednak oferta, jeśli chodzi o struktury pozostawia wiele do życzenia. Duża część z nich pojawia się zbyt późno, najczęściej w momencie przesilenia obserwowanego na danym rynku, przez co niewiele z nich daje ich posiadaczom zadowalające zyski. Pozostaje mieć nadzieję, że z czasem banki zaczną oferować bardziej atrakcyjne produkty strukturyzowane, które dadzą większe możliwości wyboru rynków oraz czasu trwania danej inwestycji. A tym samym większe i pewniejsze zyski inwestorom.

Damian Rosiński
Analityk
Comperia.pl