Lindorff: Na co Polacy wydają zarobione pieniądze?

Lindorff: Na co Polacy wydają zarobione pieniądze?
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Po zrealizowaniu podstawowych potrzeb większość z nas przeznacza swoje nadwyżki finansowe na zakup odzieży, a największe sumy w ciągu miesiąca - na wydatki związane z samochodem - takie wnioski płyną z raportu "Sytuacja materialna Polaków", zrealizowanego na zlecenie Lindorff SA. Na co jeszcze Polacy wydają swoje pieniądze oraz jak wysokie sumy przeznaczają na konkretne kategorie produktowe?

Gdzie zostawiamy nasze pieniądze?

W badaniu ankietowani zostali zapytani na co wydają swoje pieniądze – poza jedzeniem i rachunkami. Największą popularnością cieszyła się odpowiedź wskazująca na odzież – wybrało ją aż 88% ankietowanych. Na drugim miejscu znalazły się kosmetyki z 74% odpowiedzi. Zaraz za nimi uplasowały się wydatki związane z samochodem – na nie swoje fundusze przeznacza 68% respondentów.

Ponad połowa ankietowanych wskazała także na wydatki związane z podróżami i wyjazdami (51%), niemal co drugi Polak przyznał się do wydawania pieniędzy na wyjścia związane z kulturą (45%). 35% badanych stać również na finansowanie swojego hobby.

Na dalszych pozycjach znalazły się takie odpowiedzi jak: edukacja (30%), zajęcia sportowe (22%), zabiegi kosmetyczne (20%) i biżuteria (19%).

Jak wygląda statystyka, jeśli podzielimy odpowiedzi na damskie i męskie? „Podium” wśród damskich wskazań zajęły te same odpowiedzi, które triumfowały w uogólnionych wynikach, ze wskazaniem odpowiedzi na poziomie: 93% to zakup odzieży; kosmetyki – 82%; samochód/wydatki związane z samochodem są źródłem wydatków dla 2/3 kobiet. „Męska trójka” najpopularniejszych odpowiedzi również zawiera podobne wyniki, jednak w innym ułożeniu: odzież kupuje 83% panów; samochód jest źródłem wydatków dla 7 na 10 z nich, a kosmetyki kupuje 2/3 ankietowanych.

Największe dysproporcje między damskimi i męskimi wskazaniami widać na przykładzie odpowiedzi „kosmetyki” – różnica wyniosła tu aż 15 p. p.

Podstawowym wydatkiem Polaków, po jedzeniu i rachunkach, jest odzież. Można wnioskować, iż ma to związek z postępującą rolą indywidualizacji własnego wizerunku. Druga kategoria produktów, na które najczęściej przeznaczamy pieniądze, kosmetyki, również może świadczyć o rozwoju świadomości konsumenckiej. Chcemy o siebie dbać i przykładamy do tego dużą wagę. Nie zaskakują wydatki związane z samochodem, gdyż te często piastują wysokie pozycje w rankingach wydatków Polaków. Koszty związane z samochodem były również głównym powodem zaciągania przez Polaków zobowiązań w minionym 2016 roku – to aż 29% wszystkich ubiegłorocznych kredytobiorców. Na drugim miejscu tego zestawienia znalazły się bieżące wydatki związane z konsumpcją (20%) – w tę grupę można wliczyć odzież oraz kosmetyki. Na trzecim miejscu wśród powodów zaciągania zobowiązań znajdują się podróże, w tym samochodowe (17%) – zatem deklaracje miesięcznych wydatków pokrywają się z deklarowanymi powodami zaciągania zobowiązań w minionym roku.

Można by wnioskować, iż często bez względu na wysokość naszego miesięcznego wynagrodzenia niechętnie rezygnujemy z naszego stylu życia, a w przypadku problemów finansowych, jesteśmy w stanie korzystać z pożyczek, aby realizować nasze potrzeby (w tym również za pomocą zakupów na raty – to była najpopularniejsza forma kredytowa w 2016 roku, przyznało się do niej 24% ankietowanych). Jednakże ankietowani zapytani o reakcję w sytuacji problemów finansowych w 54% stwierdzili, iż ograniczają wtedy swoje bieżące wydatki. Sytuację zatem można interpretować w mniej pozytywny sposób – wysokość wynagrodzeń Polaków nie pozwala na najbardziej naglące potrzeby bez wykorzystania dodatkowych środków bankowych.

Ile wydajemy?

Respondenci zostali również poproszeni o wskazanie, jakie sumy przeznaczają miesięcznie na konkretne kategorie produktowe. Po raz kolejny pierwsze miejsce zajął samochód oraz wydatki z nim związane. Ankietowani na ten cel przeznaczają średnio 346 zł miesięcznie. Drugim w kolejności wydatkiem, który zabiera nam najwięcej funduszy są wyjazdy i podróże – miesięcznie na ten cel respondenci byli w stanie wydać średnio 265,5 zł. W „top 3” naszych największych wydatków znalazły się także ubrania, gdyż na nie miesięcznie przeznaczamy niespełna 180 zł. Powyżej 100 zł miesięcznie przeznaczamy także na edukację, hobby, zabiegi kosmetyczne oraz biżuterię.

Zarówno mężczyźni, jak i kobiety pozycjonują najważniejsze wydatki w tej samej kolejności. Możemy jednak dostrzec różnice w kwotach przeznaczanych na te cele przez obie płcie. „Na samochód” mężczyźni średnio w miesiącu wydają 371,5 zł, gdy kobiety wydają na ten cel nieco mniej – około 318 zł. Dużą dysproporcję widać w kwotach przeznaczanych na wyjazdy i podróże. Kobiece odpowiedzi wskazały kwotę około 207 zł, a mężczyźni na ten cel wydają aż 324,5 zł. Na odzież zarówno kobiety, jak i mężczyźni wydają podobne sumy.

Odzież jest w tym zestawieniu bardzo ciekawą grupą produktów – najwięcej badanych deklaruje przeznaczanie pieniędzy właśnie na nią, a w rankingu kategorii, na które wydajemy największe sumy w ciągu miesiąca, piastuje trzecie miejsce. Jest jednocześnie drugą najliczniej wymienianą odpowiedzią ankietowanych (28%) na pytanie: co sprzedają, aby poprawić swoją sytuację finansową? Można wnioskować, iż Polacy traktują odzież jako swego rodzaju łatwo zbywalne dobro. Co ciekawe, dla 37% badanych odzież i dodatki światowych marek kojarzona jest z luksusem.

Przeanalizuj

Jeśli borykamy się z problemem zaciągania zobowiązań finansowych na pokrycie naszych codziennych wydatków, powinniśmy zastanowić się – z których z nich możemy zrezygnować? Z badania wynika, iż bardzo dużo finansów pochłaniają wydatki związane z samochodem. Warto policzyć – ile rocznie zaoszczędzę, jeśli sprzedam samochód i przestawię się np. na komunikację miejską? Oczywiście nie zawsze możemy sobie na to pozwolić, jeśli jednak nasze codzienne rutyny nie zostaną zbyt mocno zaburzone przez taką decyzję, być może będziemy w stanie zaspokoić resztę naszych potrzeb bez zaciągania zobowiązań. Może się nawet okazać, iż w efekcie będziemy dysponować wolną gotówką, którą możemy zaoszczędzić. Gdzie najlepiej odkładać takie fundusze, aby ponownie nie wpaść w spiralę zadłużeń?

  • Konto oszczędnościowe – podstawowy produkt finansowy, który pozwoli na przejrzyste i systematyczne oszczędzanie. Pieniądze odkładane na takim koncie są oprocentowane znacznie wyżej niż na standardowym rachunku bankowym, jednak mniej niż np. na lokacie. Konto oszczędnościowe jest jednak jedną z najwygodniejszych i najmniej zobowiązujących możliwości – jeśli będziemy potrzebowali gotówki, możemy z takiego rachunku wypłacić pieniądze w każdym momencie.
  • Lokata – instrument, który pozwala nam na dużo większy zysk, jednak wymaga od nas zamrożenia pieniędzy na określony czas. Ten okres możemy indywidualnie dobrać – wybrać np. lokatę miesięczną lub roczną. Oczywiście, czym dłuższy czas zamrożenia pieniędzy na lokacie, tym na większy zysk możemy liczyć.

Grupa Lindorff