Lindorff: Czy zadłużamy się na najważniejsze wydarzenia w naszym życiu?

Lindorff: Czy zadłużamy się na najważniejsze wydarzenia w naszym życiu?
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Według raportu "Ważne wydarzenia w życiu Polaków", zrealizowanego na zlecenie Lindorff SA, 44% badanych Polaków wyklucza możliwość zadłużenia się z okazji ważnych wydarzeń w ich życiu. Co ciekawe, podobna liczebnie grupa - 41% - aprobuje takie rozwiązanie. Zatem, na które wydarzenia i na jakie kwoty zadłużają się Polacy?

W razie potrzeby

Respondenci zapytani o to, czy byliby gotowi zadłużyć się, aby zorganizować którekolwiek z ważnych w ich życiu wydarzeń, w 13% odpowiedzi udzielili zdecydowanego potwierdzenia, a w 28% wybrali odpowiedź „raczej tak” – i była to odpowiedź z największą ilością wskazań. W badaniu odpowiedzi wykluczających taką możliwość było o kilka procent więcej – 23% ankietowanych uznało, iż raczej nie skorzystałoby z takiej możliwości, a co piąty ankietowany w kontekście pytania skorzystał z wyboru „zdecydowanie nie”.

Jeśli podzielimy wszystkie odpowiedzi na wybory kobiet i mężczyzn, wyniki nadal pozostają zbliżone. W ogólnym rozrachunku mężczyźni w 41% wyraźnie aprobowali takie rozwiązanie, a w 43% wyrazili do niego niechęć. Podobnie kobiety, które również w 41% odpowiedziały, iż zobowiązanie na rzecz ważnych wydarzeń jest dobrą ewentualnością, a 47% zanegowała taki scenariusz.

Delikatne różnice rysują się, jeśli podzielimy te wskazania na bardziej szczegółowe deklaracje. Odpowiedzi „zdecydowanie tak” udzieliło 17% kobiet i tylko 9 % mężczyzn. „Raczej tak” cieszyło się 24% wskazań u kobiet i aż 32% u mężczyzn. Zaprzeczenie „raczej nie” wśród kobiet osiągnęło poziom 27% odpowiedzi, u mężczyzn 20%. „Zdecydowanie nie” – to odpowiedź 20% kobiet i 23% mężczyzn.

Jak wskazują powyższe wyniki, zarówno chęć, jak i niechęć do zaciągania zobowiązań na rzecz ważnych w życiu wydarzeń jest utrzymana na wyrównanym poziomie. Zarówno kobiety, jak i mężczyźni wykazują równy poziom aprobaty, jednakże można zauważyć mniej przekonanych do tego rozwiązania mężczyzn niż kobiet.

Które wydarzenia kosztem zadłużenia?

Respondenci zostali również zapytani, które wydarzenia w ich życiu zostały zorganizowane kosztem zadłużenia się. Niekwestionowanym „liderem” wśród odpowiedzi były ślub i wesele – aż 59% ankietowanych odpowiedziało w ten sposób. Na drugim miejscu znalazł się chrzest dziecka (16%), a na trzecim I komunia święta dziecka (10%). Mniej niż co 10 ankietowany wskazał również wyprawkę dla narodzonego dziecka (8%), 18. urodziny dziecka (7%) czy święta Bożego Narodzenia (3%).

Czy zadłużamy się na duże kwoty?

Najwięcej respondentów zadłużyło się na kwotę przekraczającą 10 000 zł. Niewielu mniej ankietowanych zadłużyło się na nieco niższą kwotę – 9% wybrało przedział 6 000 zł – 9 999 zł. Trzecim na „podium” okazał się najniższy zakres kwot – 1 000 zł – 1 999 zł z 8% odpowiedzi. 7% badanych wskazało na zobowiązanie w wysokości 4 000 zł – 5 999 zł, a 6% na poziomie 2 000 zł – 3 999 zł i tyle samo osób na odpowiedź „poniżej 1 000 zł”. Optymizmem może napawać fakt, że ponad połowa ankietowanych (51%) nie posiadała w chwili badania zobowiązania.

Polacy do realizacji ważnych wydarzeń w życiu wybierają dość wysokie zobowiązania, często w granicach 10 000 zł lub nawet powyżej tej kwoty, ewentualnie skrajnie niższe – od 1 000 zł do niespełna 2 000 zł. Koreluje to z wcześniej przytaczaną odpowiedzią, iż to wesele i ślub są najczęściej realizowanymi dzięki zobowiązaniom wydarzeniami, a na ten cel zazwyczaj wydaje się najwięcej spośród wszystkich wymienianych przez respondentów wydarzeń.

Bezpieczne zobowiązanie – w 3 krokach

Przed zaciągnięciem szybkiego, gotówkowego zobowiązania warto poświęcić czas na dokładne przemyślenie tej decyzji. Ważne w życiu wydarzenia warto zaplanować z wyprzedzeniem i gromadzić na nie fundusze.

  1. PRZEMYŚL

To czy możemy sobie pozwolić na kolejny kredyt warto sprawdzić poprzez spisanie listy miesięcznych wydatków. Jeśli po ich podliczeniu wychodzimy na plus to jeszcze nie znaczy, że jesteśmy w stanie powziąć kolejne zobowiązanie. Należy mieć bowiem na uwadze niespodziewane wydatki. Kwota, która nam pozostanie to rata kredytu, którą jesteśmy w stanie spłacać.

  1. SPRAWDZAJ

Jeśli planujemy zaciągnięcie kredytu lub pożyczki, przeanalizujmy wszystkie możliwe opcje. Pamiętajmy, że ważne dla nas wydarzenia są zazwyczaj związane z jedną, konkretną datą, a nieprzemyślany ruch może nam przysporzyć kłopotów na co najmniej kilka najbliższych miesięcy. Szczególną uwagę powinniśmy zwrócić na wszystkie „gwiazdki” i zapisy „małym drukiem”. Jeśli przy czytaniu umowy pojawią się jakieś wątpliwości, należy poprosić doradcę o ich wyjaśnienie. Podpisanie umowy bez jej uprzedniego przeczytania i zrozumienia może przynieść bardzo niekorzystne konsekwencje. Przy zaciąganiu kredytu warto też sprawdzić, czy w przypadku wystąpienia problemów w spłacie bank zaproponuje jakieś opcje pomocnicze, np. wakacje kredytowe lub kredyt konsolidacyjny.

  1. PLANUJ Z WYPRZEDZENIEM

Przy zaciąganiu kredytu warto też dysponować zabezpieczającym zapleczem finansowym w postaci oszczędności. Jeśli nie mamy w zwyczaju odkładania pieniędzy, warto wyrobić w sobie taki nawyk. Może okazać się, że rezygnując np. z jakiejś przyjemności, na którą co miesiąc wydajemy określoną sumę, będziemy w stanie systematycznie odkładać pieniądze. Jeśli nie mamy czasu na analizowanie wydatków i szukanie substytutów, możemy w banku zgłosić zlecenie comiesięcznego przelewu. Po wpływie naszego wynagrodzenia bank będzie automatycznie przekazywał ustaloną kwotę na konto oszczędnościowe.

Pamiętajmy – zawsze warto podjąć trud oszczędzania, aby zapewnić sobie bezpieczeństwo finansowe na wypadek niekorzystnych zdarzeń losowych.

Grupa Lindorff