Lidia Jabłonowska-Luba

Lidia Jabłonowska-Luba
Fot. mBank S.A.
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

Wiceprezes Zarządu

Zarządzanie Ryzykiem

mBank S.A.

Absolwentka instytutu matematyki na Uniwersytecie Gdańskim. W latach 1994-2001 pracowała w Schroder Salomon Smith Barney Poland doradzając wielu klientom, w szczególności instytucjom finansowym w projektach fuzji i przejęć oraz na publicznym rynku kapitałowym. W 2002 roku dołączyła do Citigroup w Polsce, na początku jako dyrektor zarządzający odpowiedzialny za instytucje finansowe i sektor publiczny a następnie od listopada 2003, została powołana na stanowisko członka zarządu odpowiedzialnego za zarządzanie finansami oraz ryzyko operacyjne, zarządzanie kapitałem i wdrożenie Nowej Umowy Kapitałowej.

Pełniła funkcję wiceprezesa zarządu Kredyt Banku oraz doradcy prezesa Warta S.A. i TUnŻ Warta S.A. jako dyrektor ds. zarządzania finansami i ryzykiem. Niedługo przed rozpoczęciem współpracy z naszym bankiem pracowała w Brukseli na stanowisku starszego dyrektora generalnego grupy KBC, odpowiadając za zarządzanie wszystkimi typami ryzyka w grupie, w tym: tworzenie i walidacje modeli, polityki i procedury ryzyk, wsparcie ryzyka w decyzjach biznesowych, nadzór i raportowanie, procesy ICAAP i ORSA, politykę adekwatności kapitałowej oraz wsparcie technologiczne zarządzania ryzykiem. Jej głównym zadaniem było wdrożenie nowego podejścia do zarządzania ryzykiem w grupie KBC. Była również zastępcą przewodniczącego komitetu zarządzania ryzykiem w grupie oraz członkiem komitetu nadzoru ryzyka i kapitału oraz ALCO w grupie KBC.

Od kwietnia 2013 r. Lidia Jabłonowska-Luba pełni funkcję wiceprezesa zarządu mBanku S.A. ds. zarządzania ryzykiem.

Źródło: mBank