Liderem wzrostu PKB w 2022 roku będą Indie, a Polska?

Liderem wzrostu PKB w 2022 roku będą Indie, a Polska?
Fot. stock.adobe.com/Kristina Blokhin
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Liderem wzrostu będą w 2022 roku Indie z dynamiką przekraczającą 9%, dla Polski ten wskaźnik wyniesie 5,1% - pisze Witold Gadomski przytaczając prognozy Międzynarodowego Funduszu Walutowego.

Kwartalna dynamika PKB wykazuje dużą zmienność, gdyż odczuwane są wciąż skutki pandemii i zamknięcia gospodarek. Przebieg pandemii jest różny w poszczególnych krajach, co sprawia, że trudno jest na podstawie bieżących danych kwartalnych ocenić w jakiej fazie jest dana gospodarka.

Zwykle następstwem wysokiego  załamania kwartalnego jest odbicie i wysoka dynamika  w kolejnych kwartałach, a w kolejnym roku  wysoki wzrost w stosunku do analogicznego kwartału roku poprzedniego. 

Dynamika PKB za ostatnie cztery kwartały wyniosła w Polsce 5,2%, gdy w UE 3,8%, a w strefie euro 3,6%

W III kwartale 2021 roku dynamika PKB w Polsce wyniosła 2,1% i była równa średniej dynamice w Unii Europejskiej. W strefie euro dynamika była wyższa o 0,1 pkt proc.

Ale Polska była jednym z niewielu krajów Unii Europejskiej, w której w I kwartale 2021 roku dynamika PKB była dodatnia w stosunku do IV kwartału 2020.

To spowodowało, że dynamika za cztery kwartały (ostatni kwartał 2020 i trzy kwartały 2021 roku) wyniosła w Polsce 5,2%, gdy w UE 3,8%, a w strefie euro 3,6%.

Wyższe wzrosty PKB tam gdzie było najgorzej

MFW prognozuje, że w tym roku wzrost PKB w Polsce wyniesie 5,1% i podobnie w roku 2022, ale w stosunku do 2019 roku wzrost wyniesie w tym roku jedynie 2,5%.

Wyższa będzie dynamika w roku bieżącym na Węgrzech  7,6%,  w Rumunii 7%,  w Chorwacji 6,3% i w Estonii 8,5%.  Te kraje miały jednak głębsze niż Polska załamanie w roku 2020. Wzrost w stosunku do roku 2019 wyniesie – na Węgrzech 2,2%, w Rumunii 3,1%,  w Estonii 5,2%, a w Chorwacji minus 2,3%.

Gospodarka czeska zanotuje  spadek o 2,3% w stosunku do roku 2019, a Słowacja o 0,8%.

Liderem wzrostu PKB w Europie będzie Hiszpania

 W gospodarkach dużych, należących do grupy G7 najwyższą dynamikę zanotują w 2021 roku według prognoz MFW Wielka Brytania 6,8% i Francja 6,4%, a najmniejszą Japonia 2,4% i Niemcy 3,1%. W stosunku do roku 2019 gospodarki grupy G7, z wyjątkiem Stanów Zjednoczonych i Kanady zanotują spadki. Najgłębszy  wystąpi w Wielkiej Brytanii 3,7% i we Włoszech 3,6%.

Dla Chin MFW prognozuje wzrost w 2021 roku o 8%, a dla Indii 9,5%. Chiny były jedyną dużą gospodarką, która nie zanotowała (według danych oficjalnych) spadku w roku 2020, ale w 2022 roku nastąpi spowolnienie wzrostu do 5,2%. Liderem wzrostu będą w 2022 roku Indie z dynamiką przekraczającą 9%.

W przyszłym roku gospodarki wciąż będą odczuwać skutki pandemii. W większości krajów gospodarki będą rosły szybciej niż średnio przed 2020 rokiem, odrabiając poniesione straty.

Najwyższą dynamikę w Europie osiągnie Hiszpania 6,4%, która bardzo silnie odczuła spadek w roku 2020.

Źródło: Eurostat, GUS

Źródło: aleBank.pl