Lepsza płynność finansowa w MSP dzięki skutecznemu ściąganiu należności

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

wykres.dlugopis.250x168.gifNajnowsze badanie Bibby MSP Index przynosi poprawę płynności wśród małych i średnich firm. Przedsiębiorcy coraz skuteczniej ściągają pieniądze z przeterminowanych faktur, chociaż  zatory płatnicze nie maleją, W najnowszej edycji ogólnopolskiego badania małych i średnich firm  Bibby MSP Index, poprawia się płynność finansowa firm.

Wskaźnik płynności wyniósł 14,6 pkt i był wyższy od poprzedniej fali badania o 1,4 pkt proc. Jednocześnie całkowity wzrost tego wskaźnika od najniższego wyniku zanotowanego rok temu wyniósł 2,9 pkt. proc..

Lepsza płynność mimo przeterminowań

Wyniki badania wskazują jednak, że wśród MSP nadal regułą jest płacenie należności po terminie – praktykę tę potwierdził rekordowy odsetek respondentów, bo ponad 84 % badanych. Lepsza płynność przedsiębiorstw nie wynika więc  z większej dyscypliny płatniczej kontrahentów. Jest konsekwencją coraz lepszych i zdecydowanie bardziej kategorycznych działań windykacyjnych samych firm. Pilnowanie wpływów i stałe monitorowanie kontrahentów przyniosło efekty – do 28 % spadł odsetek przedsiębiorców, których kontrahenci płacili gorzej w ostatnich 6 miesiącach. Równocześnie nieznacznie, bo do 10,2 % wzrósł odsetek badanych, którzy uważają, że ich klienci płacą lepiej (6,7 % w poprzedniej edycji badania).

kuniewicz.krzysztof.02.250x167– Krzysztof Kuniewicz, Dyrektor Generalny Bibby Financial Services komentuje: „Spowolnienie gospodarcze wymusiło na przedsiębiorcach lepszą dbałość o bezpieczeństwo swoich firm, a zatem niższą tolerancję wobec opóźniających się kontrahentów. Cieszy nas, że powoli zmieniają się postawy wobec nie płacenia w terminie, i że przestaje być  ono tolerowane. To także jeden z powodów, dlaczego coraz bardziej rośnie popularność faktoringu, jako produktu zapewniającego firmom płynność finansową, ale także możliwość oferowania atrakcyjnych i bezpiecznych kredytów kupieckich” komentuje Kuniewicz.

Wierzyciele coraz krócej czekają

Zjawisko nieregularnego płacenia zahamowano w dużej mierze poprzez stosowanie różnych metod, które powodują zwłokę w płaceniu bardziej dolegliwą dla opóźniających się kontrahentów. Przede wszystkim zdecydowana większość firm – 63% ankietowanych zaczyna upominać się o pieniądze zaraz po upływie terminu płatności faktury. Zmienia się również tolerancja wobec długości opóźnień. Obecnie 16% respondentów klasyfikuje 7 dni jako opóźnienie istotne, 24% ocenia tak 14-dniowe przeterminowanie. Dla porównania 1,5 roku temu jedynie 8,9% firm zwracało uwagę na płatności przeterminowane o tydzień, a 18% o 2 tygodnie.

O Bibby MSP Index

Badanie Bibby MSP Index prowadzone jest 2 razy w roku na reprezentatywnej, ogólnopolskiej próbie małych i średnich firm zatrudniających od 10 do 250 osób. Obok śledzenia nastrojów i kondycji bada wybrane problemy i aspekty funkcjonowania przedsiębiorstw w tym popularność i dostępność zewnętrznych źródeł finansowania. Badanie prowadzi firma Keralla Research z Wrocławia.

Bibby MSP Index jest wzorowany na sprawdzonym i cenionym przez światowych inwestorów indeksie określanym, jako Indeks Managerów ds. Zakupów tzw. PMI. Konstrukcję indeksu oparto na założeniu, że o kondycji każdego przedsiębiorstwa, a w szczególności małych i średnich firm, stanowi 5 kluczowych obszarów takich jak: sprzedaż (zamówienia), inwestycje, zatrudnienie, płynność finansową oraz poziom zadłużenia firmy (zewnętrzne finansowanie).

Wyszczególnione obszary analizowane są w średniookresowym horyzoncie czasowym. Budowa Indeksu na takim założeniu daje większą funkcjonalność uzyskanego wyniku.

Otrzymanie informacji o przyszłej i oczekiwanej przez przedsiębiorców sytuacji firmy w jej wiodących obszarach, wskazuje, jakie scenariusze mogą układać inni uczestnicy rzeczywistości gospodarczej.  Z uwagi na fakt, że wyróżnikiem małych i średnich firm jest błyskawiczna reakcja na wszelkie zmiany o charakterze makroekonomicznym, Bibby MSP Index dostarcza więc informacji o najbardziej prawdopodobnym kierunku zmian w małych i średnich firmach, które stanowią 98 proc. wszystkich aktywnie działających przedsiębiorstw w Polsce.

Przyjmowane przez Bibby MSP Index wartości znajdują się w przedziale od 0 do 100 pkt. Wyniki >50 pkt. to prognoza (zapowiedź) poprawy kondycji firm. Wynik < 50 pkt. to prognoza kryzysu, wynikającego z pogarszającej się kondycji firm. Rolę szczególną w Bibby MSP Index przypisano aspektowi finansowania. Uznano, że płynność finansowa i zbilansowane zewnętrzne finansowanie (poziomu zadłużania) pełnią funkcję w małych i średnich firmach dużo poważniejszą, niż w dużych korporacjach, relatywnie mniej narażonych na zapaść spowodowaną raptowną utratą płynności czy nadmiernym wzrostem zadłużenia.
131122.co.jest.impulsem.windykujących.01.600x586131122.dyscyplina.platnosci.01.600x372131122.kiedy.faktura.zaczyna.byc.przeterminowana.01.600131122.odsetek.firm.01.600x431

Źródło: Bibby Financial Services