LEGO® na rzecz ekologii

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

140902.lego.400xGrupa LEGO obniża o 10 000 ton poziom emisji CO2 podczas produkcji opakowań swoich produktów. Od czerwca 2014 roku nowe produkty LEGO® sprzedawane są w zmniejszonych pudełkach opatrzonych logo Forest Stewardship Council® (FSC). Do produkcji opakowań firma zużywa przeciętnie 14% mniej papieru, promując tym samym system certyfikacji FSC oraz odpowiedzialną gospodarkę leśną. 

W 2014 roku Grupa LEGO obniży emisję CO2 o 10.000 ton. To szacowany efekt wprowadzenia na skalę światową nowych, mniejszych pudełek, w których sprzedawane są produkty LEGO®. Dzięki zmniejszeniu opakowań w 2014 roku zostanie także zaoszczędzone około 6.000 ton tektury, a potrzeby transportowe firmy spadną o 3.000 ładunków.

Oprócz zredukowania rozmiaru pudełek, zastosowanie materiałów i wytycznych zalecanych przez Forest Stewardship Council, stanowi ważny krok dla Grupy LEGO na drodze do pełnego wdrożenia zrównoważonych metod produkcji opakowań. Zmniejszenie opakowań zbliża również do osiągnięcia celów programu Climate Savers Partnership, realizowanego przez WWF, do którego Grupa LEGO, jako pierwsza na rynku zabawek, przystąpiła w 2013 roku.

– Logo FSC na pudełku może wydawać się nieistotne, kiedy widzi się je po raz pierwszy, ale to dla nas milowy krok i ważny element naszych dążeń, by do 2016 roku osiągnąć pozytywny bilans emisji dwutlenku węgla. Jako firma odpowiedzialna, chcemy wspierać ochronę lasów, chroniąc faunę i florę dla dobra środowiska naturalnego i przyszłych pokoleń – mówi Jørgen Vig Knudstorp, Prezes i Dyrektor Zarządzający Grupy LEGO. I dodaje: – Zmieniamy opakowania na bardziej zrównoważone i rozsądnie używamy zasobów leśnych, aby realizować nasze ekologiczne ambicje. Mam nadzieję, że w ten sposób zainspirujemy dzieci do refleksji, jak możemy budować lepsze jutro. Z całą pewnością będziemy szukać kolejnych sposobów, by poprawiać i zmniejszać nasz bezpośredni wpływ na stan środowiska naturalnego.

Zrównoważone pozyskiwanie drewna przez certyfikację

Jako jeden z najbardziej uznanych globalnych systemów certyfikacji gospodarki leśnej, FSC wydaje certyfikaty dla różnego typu lasów na całym świecie. FSC pracuje nad poprawą stanu gospodarki leśnej na świecie i poprzez certyfikat motywuje właścicieli i zarządców lasów do przestrzegania najlepszych praktyk społecznych i środowiskowych. – Jesteśmy bardzo dumni z przyznania certyfikatu FSC dla opakowań LEGO w tym roku. Osiągnęliśmy to, dzięki wspaniałej współpracy z naszymi dostawcami i klientami detalicznymi. Wszyscy byliśmy zaangażowani we wprowadzenie nowych pudełek do sklepów na całym świecie – mówi Bali Padda, Dyrektor Wykonawczy Grupy LEGO.

Od 2011 roku, Grupa LEGO pracowała nad sposobem, by zmniejszyć rozmiar opakowań i zastosować do ich produkcji materiały i wytyczne objęte certyfikatem FSC, zachowując przy tym rozsądny model biznesowy. – Kolejnym krokiem będzie przyjrzenie się innym materiałom papierowym i tekturowym – od broszur i materiałów biurowych po drukowane materiały reklamowe w sklepach – dodaje Bali Padda.

Obecnie ponad 90% materiałów używanych przez Grupę LEGO dla głównej linii opakowań posiada certyfikat FSC, a celem jest osiągnięcie 100% do 2015 roku. Jednocześnie, produkcja opakowań w 75% oparta będzie o materiały pochodzące z recyklingu. Kim Carstensen, Dyrektor Generalny Forest Stewardship Council komentuje: – Cieszy nas to, że Grupa LEGO założyła wdrożenie tak ambitnej polityki FSC. Kiedy duży nabywca wysoko stawia sobie poprzeczkę w zakresie odpowiedzialnego pozyskiwania zasobów, odbija się to szerokim echem na całym rynku opakowań i w przemyśle papierniczym. Bez wątpienia Grupa LEGO zainspirowała i zachęciła uczestników łańcucha dostaw do stosowania odpowiedzialnych praktyk w swojej działalności. I dodaje: dzięki pudełkom LEGO® z logo FSC docieramy do rodzin na całym świecie pokazując, kim jesteśmy i do czego dążymy.

W 2014 roku Grupa LEGO otrzymała Certyfikat kontroli pochodzenia FSC (Code of Custody, FSC-C117818), zaświadczający, że pochodzenie wszystkich materiałów używanych przez Grupę LEGO można prześledzić a zgodność z certyfikatem kontrolowana jest przez zewnętrzne podmioty.

Najważniejsze osiągnięcia – plan działań z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu

Najważniejsze osiągnięcia w dziedzinie odpowiedzialnych działań podjętych przez firmę w ciągu ostatnich sześciu miesięcy 2014 obejmują:

  • Bezpieczeństwo produktu: brak przypadków wycofania produktu z rynku. Od 2009r. Grupa LEGO nie wycofała z rynku żadnego produktu. Cel: trzymanie wskaźnika wycofań na poziomie zerowym.
  • Bezpieczeństwo pracowników: spadek o 11% wskaźnika wypadków powodujących niezdolność do pracy, z 1,7 do 1,5 w ciągu pierwszego półrocza 2014r., w porównaniu z wynikiem za cały 2013 rok. Cel: dążenie do osiągnięcia rocznego celu poniżej 1,6.
  • Efektywność energetyczna: wzrost o 0,3% wskaźnika efektywności energetycznej w zakładach produkcyjnych Grupy LEGO w pierwszym półroczu 2014 roku. Cel: dążenie do 2,5% wzrostu rok do roku.
  • Recykling odpadów: 90% odpadów jest poddawanych recyklingowi – utrzymujący się wysoki wskaźnik 90 % przez cały 2013 rok. Cel na rok bieżący wynosi 90%.

Źródło: Grupa LEGO