Leasing samochodów po Polskim Ładzie

Leasing samochodów po Polskim Ładzie
Andrzej Sugajski, Dyrektor Generalny Związku Polskiego Leasingu. Źródło: ZPL
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
O tym jak Polski Ład wpłynie na branżę leasingową rozmawiamy z Andrzejem Sugajskim, Dyrektorem Generalnym Związku Polskiego Leasingu.

Robert Lidke: Jak Polski Ład wpłynie na branżę leasingową, czy spadnie zainteresowanie leasingiem samochodów osobowych? Mam tu na myśli to, że jeżeli przedsiębiorca będzie chciał wykupić pojazd na majątek prywatny, a następnie go sprzedać, będzie mógł to uczynić bez podatku dopiero po upływie 5 lat, licząc od końca roku podatkowego, w którym została zapłacona ostatnia rata. Przedsiębiorcy, którzy mają funkcjonującą już umowę leasingu i planowali skorzystać z korzystnych do tej pory przepisów, nie będą mogli tego zrobić po 1 stycznia 2022 roku.

Andrzej Sugajski: Pojazdy lekkie stanowią znaczną część polskiego rynku leasingu, ale  planowane modyfikacje nie powinny mieć dużego wpływu na wyniki polskiego sektora leasingowego. Dlaczego?

Ponieważ korzystanie przez przedsiębiorców ze zmienianego przepisu, nie było masowe. Eksperci firm leasingowych przyznają, że tylko pewna cześć klientów korzystała z wykupy przedmiotu leasingu do majątku prywatnego.

Ich motywacje są nieco inne. Przedsiębiorcy cenią leasing, ponieważ jest szybko i ławo dostępny. Pozyskanie finansowania nie wiąże się  z dużą liczbą formalności, a firmy leasingowe są otwarte na negocjacje. Potwierdził to także okres pandemii.

Pozytywna odpowiedz branży leasingowej na potrzeby klientów i odraczanie terminów płatności w czasie kryzysu pokazały, że firmy leasingowe wspierają swoich klientów w realizacji i utrzymaniu inwestycji. 

Tym samym nie spodziewamy się dużych zmian w zakresie form finansowania samochodów osobowych w Polsce.

Jakaś rada dla przedsiębiorców, którzy mają funkcjonującą już umowę leasingu i planowali skorzystać z dotychczasowych przepisów, a nie będą mogli tego zrobić po 1 stycznia 2022 roku?

Nowe przepisy podatkowe dotyczące m.in. wykupy przedmiotu leasingu do majątku prywatnego, są uchwalane tuż przed ich wejściem w życie. Ustawy podatkowe dotyczą wielu aspektów prowadzonej działalności gospodarczej i nie należą do prostych.

W tej sytuacji ratunkiem dla przedsiębiorców mogły by być przepisy przejściowe. Przy ostatnich zmianach ustaw podatkowych, dotyczących odliczenia podatku VAT od rat leasingu, takie przepisy zostały wprowadzone.

Wówczas ustawodawca ograniczył zastosowanie nowych regulacji do umów zawieranych od momentu wejścia w życie przepisów. Na tym etapie prac parlamentarnych takiej możliwości nie ma.

Jakie w związku z tym inne formy finansowania pojazdów będą się teraz rozwijały?

Uważam, że zarówno leasing, jak i inne formy użytkowania pojazdów takie jak wynajem (krótko- i długoterminowy) będą się dalej rozwijały.

Kluczowe będzie zapewnienie klientom mobilności czy dodatkowych usług, które ułatwią prowadzenie biznesu. Jeśli patrzymy w dłuższej, ale nie tak odległej perspektywie, szansą dla branży leasingowej czy motoryzacyjnej będzie rozwój elektromobilności.

W połowie lipca 2021 roku Komisja Europejska przyjęła pakiet aktów prawnych służących osiągnięciu neutralności klimatycznej, czyli redukcji emisji CO2 w Unii Europejskiej o 55 procent w porównaniu do 1990 roku. Jednym z celów jakie powinniśmy osiągnąć w tym zakresie jest to, aby wszystkie nowe samochody rejestrowane od 2035 roku były bezemisyjne.

Kwestie wpływu pakietu Fit for 55 na rozwój polskiej motoryzacji były głównym tematem dyskusji podczas II edycji Kongresu Nowej Mobilności, zorganizowanego 7 października 2021 r. w Łodzi przez Polskie Stowarzyszenie Paliw Alternatywnych. Partnerem wydarzenia był Związek Polskiego Leasingu.

W panelu otwierającym kongres, Minister Klimatu i Środowiska Michał Kurtyka podkreślił, że unijny pakiet Fit for 55 jest zarówno wyzwaniem, jak i szansą  na przeprowadzenie sprawiedliwej transformacji gospodarki w Polsce.

Istotnym elementem prac resortu klimatu i środowiska w tym zakresie są m.in. działania w sferze legislacyjnej umożliwiające stworzenie systemu zachęt finansowych do zakupu lub leasingu aut elektrycznych, co pozwoli na zwiększenie ich liczby na polskich drogach.

Czy zatem leasing ma szansę stać się kołem zamachowym w rozwoju elektromobilności w Polsce?

Jestem przekonany, że tak właśnie będzie i nie jestem w tym przeświadczeniu odosobniony. W ostatnich tygodniach zostały uruchomione dopłaty do leasingu w realizowanym wraz z NFOŚiGW programie „Mój Elektryk”. Budżet programu wynosi obecnie 500 mln zł, w tym 400 mln zł z przeznaczeniem na dopłaty dla leasingu.

Są już zapowiedzi powiększenia tego budżetu o 200 mln zł. Z publikacji prasowych wiemy, że Minister Michał Kurtyka spodziewa się, że działania prowadzone w ramach programu „Mój Elektryk” spowodują, że liczba samochodów elektrycznych w Polsce potroi się.

W październiku 2021 roku został ogłoszony nabór firm leasingowych do współpracy przy realizacji programu Mój Elektryk

Bardzo nas cieszy ta zmiana podejścia do leasingu, który jeszcze niedawno był wyłączony z możliwości uzyskania dopłat pomimo, że jest głównym źródłem finansowania firmowych samochodów, w tym także elektrycznych.

Z satysfakcją przyjęliśmy informację, że prymat leasingu w finansowaniu samochodów firmowych został również potwierdzony wysokością kwot przeznaczonych na dopłaty do leasingu.

Na wiele miesięcy przed przyjęciem pakietu Fit for 55 branża leasingowa rozpoczęła rozmowy z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, dokąd zostały skierowane środki z Funduszu Transportu Niskoemisyjnego stworzonego  w celu finansowania projektów związanych z rozwojem elektromobilności.

W październiku 2021 roku został ogłoszony nabór firm leasingowych do współpracy przy realizacji programu Mój Elektryk i mamy nadzieję, że w najbliższych miesiącach pojawią się pierwsze transakcje wsparte dopłatami.

Źródło: aleBank.pl