Kwalifikacje to ważny atut

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

dominczak.agnieszka.01.400x219Rozmowa z Agnieszką Chłoń-Domińczak, Lider Projektu KRK, IBE

Agnieszka Chłoń-Domińczak: Ideą Ram Kwalifikacji jest uporządkowanie, ale i pomoc w określeniu czym są dyplomy, świadectwa i certyfikaty, którymi posługują się pracownicy na rynku pracy. W przypadku sektora finansowego i bankowości dotyczy to pracowników banku. Kapitał ludzki, wiedza o umiejętnościach pracowników to jedna z głównych aktywów banków. Stworzenie Ram Kwalifikacji pomaga z jednej strony określić co jest potrzebne, jakie kompetencje pracownicy powinni mieć, a po drugie w jaki sposób mogą je nabyć i udowodnić pracodwcom jakie kompetencje posiadają. To ułatwia rekrutację, zarządzanie zasobami ludzkimi, rozwój pracowników. Po to tworzymy Ramy Kwalifikacji.

Maciej Małek: Czego mogą oczekiwać bezpośredni uczestnicy programu, a więc ci, którzy mają swoje kwalifikacje weryfikować i potwierdzać?

Ramy Kwalifikacji dla sektora bankowego powstały przy udziale bardzo licznej reperezentacji sektora – pracodawców, pracowników, instytucji szkoleniowych, Komisji Nadzoru Finansowego, Narodowego Banku Polskiego. Dzięki temu sektor wspólnie określił jaki jest stan zaawansowania wiedzy, umiejętności, kompetencji społecznych na różnych poziomach kwalifikacji. To oznacza, że pracownicy będą wiedzieli jakie kwalifikacjie można zdobywać, co się z nimi wiąże, a banki zatrudniając pracowników będą widziały w postaci zebranych dyplomów, portfolio pracownika co sobą reprezentuje i jak może być wykorzystany w pracy.

Zobacz również rozmowę w wersji wideo.

aleBank.pl