Kurier Finansowy (styczeń – marzec 2014)

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

kf.2014.k1.okladka.314x400Kurier Finansowy (styczeń - marzec 2014):

  • Wokół zmian polskiego systemu emerytalnego.
  • Emerytury ustawowe w Niemczech. Większość obecnie istniejących systemów charakteryzuje się wielofilarowością budowy.
  • Z optymizmem i nadzieją w 2014 r. Miniony rok w opiniach środowiska bankowego oceniono jako wymagający, a jednocześnie umiarkowanie korzystany dla branży bankowej.
  • Finanse publiczne - strategia i taktyka. Pojęcia strategii i taktyki wywodzą się ze sztuki wojennej. Taktyka to umiejętność doraźnego reagowania na polu walki: gdzie przerzucić własne siły w odpowiedzi na ruch wroga?
  • Doradca bankowy, jako pierwsze ogniwo... Jednym z czynników decydujących o ocenie banku z perspektywy klienta jest jakość obsługi.

Zobacz także archiwalne wydania pism: BANK, NBS, FN, NZB (KF), EDS