Kupujemy samochody, bo kochamy nimi jeździć

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

auta.03.400x197Tak najkrótszych słowach można byłoby podsumować najnowsze wyniki badań Nielsen Automotive. Jak wynika z ankiety, skierowanej  do ponad 30 tysięcy respondentów z 60 krajów, apetyty na zakup samochodu - nowego lub używanego - są wysokie. Aż 65% konsumentów na świecie deklaruje chęć zakupu samochodu w najbliższych dwóch latach. 85% twierdzi, że miłość do jazdy samochodem jest głównym motywem zakupu, a w dalszej kolejności plasują się jego użyteczność oraz status, jaki daje nabywcy. Cechy użytkowe samochodu są podstawowym motywem zakupu dla 63% badanych, a status jaki daje dla 62%.

Popyt na samochody nie jest rozłożony równomiernie, bowiem najsilniejszy jest na rynkach Ameryki Południowej (75% deklaracji zakupu samochodu nowego lub używanego), taki sam wskaźnik otrzymano dla obszaru Środkowego Wschodu i Afryki. W porównaniu z tymi wielkościami Ameryka Północna i Europa wypadają bardzo blado. Ze wskaźnikami na poziomie 50%  można powiedzieć, że wleką się w ogonie peletonu.

Kluczem do  strategii marketingowych prowadzących do sukcesu staje się umiejętne połączenie sentymentu konsumenckiego i zwyczajów medialnych  tak, aby właściwy konsument i marka samochodu spotkali  się „transakcyjnie” – zauważa Pat Gardiner, Prezes Nielsen Automotive.  Z badań wynika, że najbardziej  obiecującymi regionami są Azja, Pacyfik i Ameryka Południowa, ale to czy szanse zostaną przekute w sukces rynkowy zależy od skutecznego marketingu. Chyba nie dziwi fakt, że dla badanych przez Nielsen Automotive (pamiętajmy, że respondenci byli internautami) platformy „on-line” dają największe możliwości szybkiego, skutecznego i taniego dotarcia do konsumenta.

Ciekawych wniosków dostarcza spojrzenie na wyniki badań dotyczące wyboru między samochodem nowym i używanym. Warto zauważyć, że w żargonie dilerów samochodowych bardzo często w miejsce terminu „samochód używany” pojawia się chwyt sprzedażowy w postaci „pre-loved”… wcześniej kochane – skomentował dr Mirosław A. Bieszki, Doradca Ekonomiczny Konferencji Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce. Największy popyt na samochody nowe daje się odnotować w Azji, gdzie aż 65% deklaruje zakup nowego samochodu, a 7% używanego. W Ameryce Południowej jest to odpowiednio 47% i 28%. Zupełnie inaczej jest w Europie, gdzie chęć zakupu samochodu używanego zgłasza 28% ankietowanych, a tylko 22% nowego. W Ameryce Północnej sytuacja jest zbliżona – 34% zgłasza apetyt na nowy samochód i 22% na używany.

W takim razie co jest najbardziej skuteczna formą zdobycia klienta?  I tak, reklama w  internecie zdaniem aż 46% ankietowanych jest bardzo skuteczna przy zakupie samochodu nowego, w dalszej kolejności plasuje się przekaz przez TV ze wskaźnikiem 32%. Magazyny kolorowe to wskazanie 29% respondentów, a na ostatnim miejscu plasuje się przekaz radiowy ze wskazaniami 20% z nich.

Jeśli chodzi o witryny internetowe to najbardziej skutecznymi okazują się być te należące do producentów aż 65% wskazań, należące do specjalistów motoryzacyjnych przekonują 41%, a na końcu mamy strony dilerów samochodowych. Oczywiście te wskazania dotyczą zakupu samochodów nowych.

A w Polsce? W Polsce kochamy „auto z kratką” i odnotowujemy wzrost sprzedaży rok do roku o 41%. Dzięki możliwości odliczenia pełnego VAT, wyniki sprzedaży nowych samochodów osobowych są bardzo dobre. Od początku roku sprzedano  97 tys. nowych samochodów, z czego 1/3 z „kratką” – stwierdził dr Mirosław A. Bieszki, Doradca Ekonomiczny KPF. Potwierdzają tę ocenę wskazania z badań prowadzonych przez KPF i IRG SGH systematycznie co kwartał od prawie 8 lat. W edycji badań z I kwartału 2014 roku, na pytanie o prawdopodobieństwo zakupu samochodu w najbliższych 12 miesiącach udział odpowiedzi pozytywnych i bardzo pozytywnych jest wyraźnie wyższy niż rok wcześniej (odpowiednio 7,2% i 5,8%). Jednocześnie rośnie skłonność do sfinansowania tego zakupu w części kredytem. Co prawda wskazania nie są całkowicie jednoznaczne, ale może to zapowiadać poprawę koniunktury na rynku kredytów samochodowych w Polsce – dodaje Bieszki.

Dr Mirosław A. Bieszki
Doradca Ekonomiczny KPF