Kształcenie przez całe życie – wyzwanie dla uczelni

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

mlodzi.biznesmeni.01.400x267Człowiek uczy się przez całe życie i wbrew pozorom nie jest to banał. Nasze kompetencje i kwalifikacje stanowią szczególnego rodzaju kapitał, którego znaczenie rośnie w warunkach nowoczesnej gospodarki. Aby sprostać wyzwaniom zmieniających się technologii, złożoności procesów gospodarczych i społecznych, nie można stać w miejscu.

To wyzwanie zarówno dla społeczeństwa jak i dla szkół wyższych. Na polskich uczelniach jest wciaż wiele do zrobienia w zakresie nowoczesnej oferty kształcenia osób dorosłych oraz dopasowania do potrzeb rynku. Uczenie się przez całe życie – wyzwanie dla szkół wyższych 5 uczelni w Polsce opracowuje modele funkcjonowania szkół wyższych dla zintegrowania i popularyzacji uczenia się przez całe życie. Modele mają służyć jako wzorce dla uczelni w Polsce. Projekt “Szkoły wyższe w roli integratora uczenia się przez całe życie” prowadzi Instytut Badań Edukacyjnych. Wśród wybranych uczelni, obok m.in. Uniwersytetu Warszawskiego, Politechniki Warszawskiej czy SGH, znalazła się także Zachodniopomorska Szkoła Biznesu w Szczecinie.

Jak pokazują wyniki Bilansu Kapitału Ludzkiego (2013) aż 65% dorosłych Polaków nie podnosiła swoich kompetencji w żaden sposób, w tym także przez samokształcenie. Wyniki badania edukacji dorosłych (formalnej i pozaformalnej) w UE (2011) plasują Polskę na piątym miejscu od końca (zaledwie 21,8%). Do liderów nam jeszcze bardzo daleko – państwa o najwyższym udziale dorosłych w edukacji to: Szwecja (73%), Finlandia (55%), Norwegia (55%) i Wielka Brytania (49%).

W projekcie „Integrator” wybrane uczelnie przygotują na podstawie własnych doświadczeń zestawy modelowe i rozwiązania  dla organizowania uczenia się przez całe życie w szkołach wyższych w Polsce.

Zachodniopomorska Szkoła Biznesu, która przygotowuje zakres dla uczelni niepublicznych, od wielu lat działa aktywnie w sferze kształcenia przez całe życie (Lifelong Learning – LLL). Prowadzi wiele kierunkow studiów podyplomowych, jako pierwsza na Pomorzu Zachdnim (w roku 1998) wprowadziła studia MBA, organizuje kursy i szkolenia menedżerskie, biznesowe czy w zakresie kompetencji miękkich, interpersonalnych i zarządczych.

Wypracowujemy też inne rozwiązania uniwersalne dla uczelni w Polsce w zakresie LLL. Przykładem jest model studiów podyplomowych Knowledge@Work, który już został wdrożony w naszej uczelni, a od 2015 r. będzie też oferowany bezpłatnie innym uczelniom w kraju. Model jest wzmocnieniem oferty studiow podyplomowych, uzupełniającym program o moduły kluczowych kompetencji m.in. interpersonalnych i zarządczych, dostarczanych w formie e-learningu i gry mobilnej – mówi dr Osuch, dyrektor Centrum Rozwoju Biznesu ZPSB.

Kształcenie przez całe życie jest dziś wyzwaniem, ale też ogromną szansą dla uczelni w Polsce. W czasie niżu demograficznego i przemian gospodarczych, coraz ważniejsza będzie stawała się oferta szkół wyższych skierowana do osób dorosłych, pracujących, zainteresowanych dalszym rozwojem. Ale tutaj uczelnie muszą sprostać oczekiwaniom grupy odbiorców, które są inne niż w przypadku tradycyjnych studentów, przychodzących zaraz po maturze. Inne są metody dydaktyczne, inne wymagania, konieczne jest uwzględnienie posiadanej wiedzy i doświadczenia – wyjaśnia dr prof. ZPSB Grażyna Maniak, ekspert rynku pracy, koordynator merytoryczny projektu Knowledge@Work.

O zadaniach dla uczelni pisze też Pani Minister Lena Kolarska-Bobińska w swoim blogu: „Zmiany demograficzne i kryzys ekonomiczny, nowe techniki i technologie wymagają […] od uczelni nowego myślenia o studiowaniu. […] Kształcenia miękkich kompetencji, uczenia z wykorzystaniem nowoczesnych technologii, e-learningu, z zaangażowaniem praktyków z gospodarki„. Także w tym kontekście, tworzenie gotowych modeli i przekazywanie dalej wzorców, które się sprawdzają, to wartościowe narzędzia, z których inne uczelnie powiny chcieć korzystać. Potrzeba i potencjał na rynku jest duży, szkoły tylko muszą po niego sięgnąć.

Źródło: Zachodniopomorska Szkoła Biznesu