Księgi wieczyste on-line

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

ksiegi_wieczyste01.150xMinisterstwo Sprawiedliwości uruchomiło system umożliwiający przeglądanie ksiąg  wieczystych przez Internet. Usługa jest bezpłatna.

Przez Internet można przeglądać księgi znajdujące się w Centralnej Bazie Danych. Jest ich tam już ponad 12 mln na 18,8 mln istniejących.

Od 1 lipca 2010 r. rozpoczyna się ostatni etap informatyzacji wydziałów ksiąg wieczystych – wdrożenie systemu „Nowa Księga Wieczysta” w ostatnich 104 wydziałach ksiąg wieczystych (243 już prowadzą księgi elektronicznie). Od 1 października 2010 r. księgi wieczyste w Polsce będą prowadzone wyłącznie w postaci elektronicznej. Zakończenie procesu migracji ksiąg wieczystych do wersji elektronicznej planowane jest w 2013 r.

Przeglądanie ksiąg wieczystych przez Internet możliwe jest po podaniu numeru księgi wieczystej prowadzonej w postaci elektronicznej.

Zdaniem ministerstwa swobodny dostęp do możliwości przeglądania ksiąg wieczystych istotnie zwiększy bezpieczeństwo obrotu nieruchomościami. Możliwe będzie, nawet w chwili podpisywania umowy zakupu nieruchomości, sprawdzenie treści jej księgi wieczystej.

W latach 2011 – 2012 ministerstwo umożliwi elektroniczny dostęp do Centralnej Bazy Danych Ksiąg Wieczystych dla podmiotów uprawnionych (na początek dla komorników), obsługę w pełni transakcyjnych wniosków elektronicznych o wydanie odpisu księgi wieczystej i dokonanie wpisu do rejestru ksiąg wieczystych (wraz z systemem płatności), uzyskanie w drodze elektronicznej odpisu z księgi wieczystej; zapoznanie się ze stanem spraw złożonych do wydziałów ksiąg wieczystych.