Kronika: Wydarzenia z września 2009 r.

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

Wydarzenia i wskażniki

 • Zaostrzenie regulacji sektora finansowego, plan reformy Międzynarodowego Funduszu Walutowego i stopniowa eliminacja subwencji na tradycyjne paliwa - to główne ustalenia zakończonego 25 września spotkania na szczycie państw grupy G-20 w Pittsburghu. Uzgodniono też, że gremium to na stałe zastąpi G-8 w roli głównego koordynatora światowej gospodarki.

 • W pierwszym półroczu 2009 r. sytuacja sektora bankowego pozostawała stabilna, mimo słabszych wyników niż w pierwszym półroczu 2008 r., kiedy rynek bankowy był w szczytowej formie – wynika z raportu Komisji Nadzoru Finansowego. Zysk netto wyniósł 4,3 mld zł i był o 50,1 proc. (o 4,3 mld zł) niższy niż rok temu. Spośród 650 instytucji 13 banków komercyjnych i 10 oddziałów instytucji kredytowych odnotowało stratę netto w łącznej wysokości miliarda zł. Skupiały one 11,9 proc. aktywów sektora. Straty większości oddziałów instytucji kredytowych i dwóch banków komercyjnych wynikały głównie z ich wczesnej fazy rozwoju (wysokie koszty działania).
 • Sejm przyjął ustawę, według której wszystkie SKOK-i, podobnie jak banki, będą podlegały Komisji Nadzoru Finansowego; tym samym zostaną ograniczone kompetencje ich Kasy Krajowej. Dla większości społeczeństwa wprowadzenie nadzoru jest czymś oczywistym i niezbędnym. Oponenci uważają, że wystarczał obowiązujący dotychczas nadzór Kasy Krajowej. Według danych z systemu SKOK pod koniec I kwartału 2009 r. liczba członków kas przekroczyła 1,9 mln osób – o 35 proc. więcej niż pod koniec 2005 r. Zdecydowanie szybciej – bo aż o 95 proc. – rosła w tym czasie wartość depozytów. Jednym z czynników, który zdecydował o rozwoju kas były zmiany legislacyjne. Od 1995 r., czyli od uchwalenia obowiązującej dziś ustawy o SKOK, kolejne nowelizacje zwiększały zakres ich usług, umożliwiając im m.in. udzielanie pożyczek i kredytów konsumenckich na okres dłuższy niż trzy lata, zaś mieszkaniowych powyżej pięciu lat. Dużą rolę odegrała konkurencyjność oferty kas na rynku finansowym oraz wzmocnienie działań promocyjnych.
 • W ramach „Paktu na Rzecz Rozwoju Akcji Kredytowej w Polsce”, Narodowy Bank Polski proponuje bankom wydłużenie horyzontu czasowego operacji repo do 12 miesięcy, kredyt dyskontowy, który służyć będzie refinansowaniu nowo udzielonych pożyczek, zakup przez NBP (w operacjach otwartego rynku) obligacji emitowanych przez banki. Bank centralny opracował projekt odrębnej ustawy szczególnej dającej mu możliwość powołania Funduszu Rozwoju Systemu Bankowego (FRSB). Przy okazji wprowadzenia tych zmian ustawodawca mógłby również dokonać zwiększenia, z 500 do 700 tys. euro, kwoty wolnej pomniejszającej rezerwę obowiązkową, co uwolniłoby dodatkową płynność w bankach.
 • Prezydent RP podpisał ustawę o finansach publicznych. Ma ona uczynić je bardziej przejrzystymi; wprowadza też stabilne zasady dokonywania wydatków ze środków publicznych oraz zmienia sposoby gospodarowania środkami europejskimi i innymi bezzwrotnymi. W ramach budżetu państwa wyodrębniony zostanie budżet środków europejskich. Ich deficyt oraz nadwyżka nie będą wliczane do budżetu państwa.
 • Rząd przyjął wstępnie projekt ustawy budżetowej na 2010 r., w kształcie zaproponowanym przez Ministerstwo Finansów. Resort zakłada deficyt budżetu państwa na poziomie 52,2 ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

 • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
 • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
 • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
 • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na BANK.pl/sklep.

Uwaga:

 • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
 • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

 • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI