Koszty sporów prawnych mogą zrujnować firmy z sektora MSP

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

monety.tabelka.01.250xPolscy przedsiębiorcy nie wykorzystują możliwości ograniczania ryzyka i narażają się na straty powodowane m.in. przez spory sądowe z kontrahentami czy brak zabezpieczenia przy zawieraniu kontraktów. Sytuację mogą potęgować niepewne czasy w gospodarce i brak świadomości ubezpieczeniowej wśród przedsiębiorców.

Nadal niewielu polskich przedsiębiorców jest świadomych, jakie koszty mogą potencjalnie obciążyć budżety prowadzonych przez nich firm. Na rozwiniętych rynkach ubezpieczeniowych od dawna funkcjonują zróżnicowane produkty chroniące przedsiębiorców przed szeregiem ryzyk. W Polsce ten segment ubezpieczeń rozwija się od blisko 10 lat. Choć z roku na rok powiększa się paleta dostępnych produktów, firmy długo przekonują się, co do zasadności posiadania takiego ubezpieczenia. Niestety częstą przyczyną zakupu produktu ochronnego jest negatywne doświadczenie związane z bieżącą działalnością rynkową. Sprawdza się w tym przypadku przysłowie „Mądry Polak po szkodzie”.

Oferta ubezpieczycieli skierowana jest głównie do mikro firm i małych przedsiębiorstw, które ze względu na skalę prowadzonej działalności nie posiadają w swoich strukturach działów prawnych, ani nie współpracują na stałe z radcami prawnymi. Ciekawym rozwiązaniem obecnym na polskim rynku jest Ochrona Prawna dla MSP w formie grupowych umów ubezpieczenia oferowana przez m.in. Towarzystwo Ubezpieczeń Europa. Zapewnia ona możliwość ochrony ubezpieczeniowej w szerszym zakresie w porównaniu do powszechnych na rynku ubezpieczeń indywidualnych przy jednocześnie niższej cenie.

Kryzys gospodarczy z 2008 roku wzmocnił zainteresowanie tego typu produktami. Widzimy to zarówno w liczbie podmiotów objętych ubezpieczeniem, jak i ilości odszkodowań wypłacanych przedsiębiorcom. Trudniejsze warunki ekonomiczne oznaczają dla wielu firm kłopoty, co może powodować lawinę upadłości i strat w gospodarce – mówi Patrycja Duszeńko-Majchrowska, dyrektor Pionu Ubezpieczeń Majątkowych i Osobowych TU Europa S.A. – Rozwój oferty ubezpieczeniowej dla sektora MSP, który jest motorem polskiej gospodarki, ma wpływ na zdolność i późniejszą chęć przedsiębiorców do korzystania z innych produktów finansowych umożliwiających szybszy rozwój – dodaje Patrycja Duszeńko-Majchrowska.

Zainteresowanie ubezpieczeniem ochrony prawnej przedsiębiorców rośnie nieprzerwanie od 2002 roku. Według danych Komisji Nadzoru Finansowego w 2002 roku przedsiębiorcy wykupili ponad 6 tys. polis. W 2005 roku było to już blisko 20 tys., a po rozpoczęciu światowego kryzysu gospodarczego na koniec 2009 roku liczba polis zbliżyła się do 60 tys. W 2011 roku przedsiębiorcy wykupili ponad 90 tys. polis. Wraz ze wzrostem ich liczby rośnie ilość wypłaconych odszkodowań. Przedsiębiorcy posiadający ubezpieczenie ochrony prawnej, oferowane przez TU Europa,  mogą liczyć na pomoc prawną, którą zapewnia Coris Lex Services.

Na straży interesów przedsiębiorcy stoją prawnicy z Telefonicznej Asysty Prawnej – mówi Paweł Tyliński, dyrektor rozwoju produktu ochrona prawna w Coris Lex Services. – Wszelkie wątpliwości klienta wyjaśnia prawnik już podczas rozmowy telefonicznej, a na życzenie wydaje opinię prawną. Jeśli przedsiębiorca korzysta z ubezpieczenia ochrony prawnej, to w przypadku sporu sądowego dodatkowo gwarantuje mu ono opiekę pełnomocnika w sądzie – – wyjaśnia Tyliński.

Warto wspomnieć o kosztach, które ponosi przedsiębiorca, jeśli nie posiada ubezpieczenia ochrony prawnej. Sporządzenie samej opinii prawnej to koszt od stu złotych do kilku tysięcy złotych. Natomiast w sporze o wartości około 300 tys. zł. łączne koszty pełnomocnika plus sądowe z należnościami dla świadków, biegłych i ewentualną apelacją mogą przekroczyć wartość 50 tys. zł. Uniknąć ich można korzystając z ubezpieczenia ochrony prawnej Według danych KNF opublikowanych w biuletynie kwartalnym „Rynek Ubezpieczeń”, w 2011 r. z umów ubezpieczenia ochrony prawnej wypłacono przedsiębiorcom 953 odszkodowania na łączną kwotę 3,79 mln. złotych. Uśredniona wartość jednego odszkodowania to blisko 4 tys. złotych. Dla porównania w latach 2003-2009 średnia wartość odszkodowania wynosiła mniej niż 2 tys. złotych.

Przedsiębiorcy powinni zacząć monitorować w jeszcze większym stopniu niż do tej pory obszary ryzyka, które są związanie z prowadzoną działalnością. Ograniczanie ryzyka powinno opierać się zarówno na wewnętrznych procedurach i strategii, jak i na produktach ubezpieczeniowych, które zapewniają dodatkowe wsparcie w trudnych biznesowo momentach. Według danych Grupy Ubezpieczeniowej Europa największym zainteresowaniem cieszą się obecnie ubezpieczenia finansowe i gwarancje kontraktowe. Tego typu produkty zabezpieczają obie strony kontraktu na wypadek określonych przez nich okoliczności, dając tym samym podstawę do szybszego rozwoju biznesu. Z roku na rok przedsiębiorcy coraz chętniej ubezpieczają się od nieterminowych spłat należności. Patrząc jednak na skalę zjawiska, jest jeszcze dużo pracy edukacyjnej przed środowiskami zrzeszającymi przedsiębiorców, sektorem ubezpieczeń, a także firmami z sektora MSP.

Źródło: TU Europa S.A.