Konsultacje publiczne Komisji Europejskiej

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

business.centre.club.01.400x214Komisja Europejska ogłosiła właśnie oficjalne uruchomienie konsultacji publicznych w zakresie istotnych dwóch obszarów (z szesnastu kierunków przedstawionych w maju 2015 roku) składających się na przyjętą strategię budowy tzw. jednolitego rynku cyfrowego, mianowicie:

1. Przepisy dotyczące umów internetowej sprzedaży treści cyfrowych i dóbr materialnych, http://ec.europa.eu/justice/newsroom/contract/opinion/150609_pl.htm
2. Funkcjonowanie europejskiego rynku mediów audiowizualnych, http://ec.europa.eu/digital-agenda/en/news/public-consultation-directive-201013eu-audiovisual-media-services-avmsd-media-framework-21st

Jako BCC zwracaliśmy uwagę na ten niezmiernie istotny temat już w marcu 2015 (w stanowisku: „Jednolity rynek cyfrowy, a Grupa Wyszehradzka”) oraz w maju 2015 (w stanowisku: „Jednolity rynek cyfrowy w Europie: Komisja określiła 3 filary i 16 inicjatyw”).

Zgodnie z informacjami Komisji Europejskiej, konsultacje w zakresie przepisów dotyczących umów internetowej sprzedaży treści cyfrowych i dóbr materialnych trwają do 3 września 2015 ROKU, natomiast dotyczące funkcjonowanie europejskiego rynku mediów audiowizualnych trwają do 30 września 2015 roku.

Przyłączamy się i popieramy w tym zakresie apel Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji: „Zachęcamy Państwa do wzięcia udziału w prowadzonych konsultacjach, gdyż jest to etap, na którym każdy głos może mieć wpływ na kształt przyszłych regulacji prawnych dotyczących handlu i usług elektronicznych oraz rynku mediów audiowizualnych”.

Przyjęta Strategia jednolitego rynku cyfrowego obejmuje zestaw ukierunkowanych działań, które mają zostać zrealizowane do końca następnego roku.

Strategia obejmuje trzy filary (składające się w sumie z 16 bardziej szczegółowych inicjatyw):

1. lepszy dostęp do dóbr i usług cyfrowych w całej Europie;
2. stworzenie odpowiednich warunków i jednolitych zasad prowadzenia działalności dla sieci cyfrowych i usług innowacyjnych, aby mogły się lepiej rozwijać;
3. zmaksymalizowanie potencjału wzrostu gospodarki związanego z gospodarką cyfrową.

W/w Strategia oraz działania w dużej mierze mają charakter polityczny (podobnie jak przyjęta jakiś czas temu Europejska Agenda Cyfrowa 2020) niemniej pokazują coraz precyzyjniej kierunki oraz determinację polityki unijnej w zakresie jednolitego rynku cyfrowego, który strategicznie powinien stanowić przeciwwagę dla amerykańskiej gospodarki cyfrowej.

Nie od dziś wiemy, iż Polska cyfryzacja, innowacyjna gospodarka, czy budowa społeczeństwa informacyjnego potrzebuje zmian oraz sprawnej koordynacji i wsparcia. Jak widać obszary te stają się coraz bardziej strategiczne dla Unii Europejskiej. Jeżeli Polska ma wykorzystać potencjał gospodarczy oraz szansę, jaką daje jednolity rynek cyfrowy – szczególnie w obecnym okresie, silnego nakierowania na ten obszar polityki unijnej – niezbędne jest proaktywne stanowisko polityczne, wspierające długoterminowo politykę w zakresie budowy szeroko rozumianego społeczeństwa informacyjnego oraz sprawna koordynacja tego procesu.

Krzysztof Szubert,
ekspert BCC, minister ds. cyfryzacji w Gospodarczym Gabinecie Cieni BCC,
członek Komitetu Monitorującego POPC 2014-2020