Konsekwentnie przewrotni (internetowa sonda aleBank.pl – marzec 2013)

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

alebank.pl.sonda.250x167Poziom optymizmu, to tyleż miękki, co istotny dla prognoz gospodarczych miernik. Nie jest przypadkiem, że w obliczu spowolnienia gospodarczego podejmowane są działania zmierzające do przełamania niekorzystnego trendu. Również poprzez pobudzanie popytu wewnętrznego, czemu sprzyjać ma rozwój akcji kredytowej. Rzecz prosta poziom optymizmu przekłada się na skłonność rodaków do zaciągania zobowiązań w bankach, ale te ostatnie - poza procedurami gwarantującymi utrzymanie wynikających stąd ryzyk na akceptowalnym poziomie - obowiązane są wdrażać rekomendacje nadzorcze.

Zapraszamy do udziału w kwietniowym głosowaniu – tym razem pytamy o gwarancje bankowe i Komisję Europejską w kontekście ostatnich wydarzeń na Cyprze.

Sondę znajdą Państwo w prawej kolumnie strony aleBank.pl.

Nieznaczna większość (42 proc.) respondentów uważa, że owe regulacje, pomimo że w ostatnim czasie złagodzono Rekomendację T, a awizowane jest złagodzenie Rekomendacji S, nie odpowiada potrzebom rynku w wystarczającym stopniu.

Kolejne 40 proc. ankietowanych na tak postawione pytanie odpowiada twierdząco i z dużą dozą prawdopodobieństwa można przyjąć, że to beneficjenci akcji kredytowej.

Blisko co piąty badany -18 proc. – nie ma w omawianej kwestii wyrobionej opinii, co zdaje się sugerować brak zainteresowania.

130405.sondaz.alebank.pl.2013.03.regulacje.knf.a.potrzeby.rynku

Paradoksalnie drugie pytanie adresowane wprost – czy zmiana Rekomendacji T sprzyja akcji kredytowej, zyskało przytłaczającą – 69 proc. – liczbę odpowiedzi twierdzących, przy zaledwie co 10. badanym, nieposiadającym w tej mierze sprecyzowanego poglądu. Zatem, co do zasady pozostajemy wobec regulatora nieufni i roszczeniowi, podczas kiedy praktyka dowodzi, że dostępność kredytów nie stanowi istotnej bariery.

130405.sondaz.alebank.pl.2013.03.czy.rekomendacja.t.ulatwi.kredytowanie

Zapraszamy do udziału w nowym głosowaniu – sondę znajdą Państwo w prawej kolumnie strony aleBank.pl.

Mit