Konkursu na działania inwestycyjne

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

euro.bankowosc.250xAktualnie jedyna szansa na pozyskanie dużych pieniędzy z UE na inwestycje, nawet od 50 do 70% wartości projektu.

Możliwe koszty do sfinansowania to realizacja projektów  inwestycyjnych w wysokim potencjale innowacyjnym, w zakresie zakupu lub wdrożenia nowych rozwiązań technologicznych w produkcji i usługach.

W przedmiotowym naborze ciężar oceny innowacyjności w składanych projektach postawiony będzie na weryfikację poziomu innowacyjności produktowej. Każdy projekt musi generować efekt w postaci wprowadzenia na rynek docelowy (o zasięgu minimum krajowym) nowego, lub znacząco ulepszonego produktu. Realizowane projekty mają prowadzić w szczególności do zmniejszenia szkodliwego oddziaływania na środowisko, m.in. poprzez ograniczenie energio-, materiało- i wodochłonności procesu produkcyjnego lub świadczenia usług, prowadzących do powstania nowego lub znacząco ulepszonego produktu lub usługi.

Ponadto w ramach projektów dodatkowo premiowane będą nowe rozwiązania marketingowe lub organizacyjne prowadzące do poprawy produktywności i efektywności (w tym np. logistyczne, w zakresie dystrybucji, systemów informacyjnych oraz zarządzania); zakupu niezbędnych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych dotyczących wprowadzenia zmian organizacyjnych.
 
Minimalna wartość inwestycji o wysokim potencjale innowacyjnym wynosi 8 mln PLN.
 
Konkurs ruszy 29 kwietnia br., w momencie składania wniosku Beneficjent musi posiadać pełną dokumentację łącznie z planami, pozwoleniami administracyjnymi, wymaganymi zgodami itp. – a co za tym idzie mamy bardzo mało czasu.

Beata Styś
Dyrektor Sprzedaży
EFICOM S.A.
European and Financial Consulting