Konkurs BANRISK – Liga Akademicka 2013/2014

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

banrisk.01.400x289"BANRISK to dobra decyzja. To Wy w przyszłości będziecie tworzyć nowe instytucje finansowe, budować ich wewnętrzną siłę i wartość" - tymi słowami zwrócił się do uczestników Konkursu BANRISK - Liga Akademicka Krzysztof Pietraszkiewicz, Prezes Związku Banków Polskich podczas inauguracyjnej sesji w Warszawie.

BANRISK – Liga Akademicka 2013/2014 jest szkoleniem o charakterze zawodowym dla studentów kierunków ekonomicznych. Organizatorem przedsięwzięcia jest Warszawski Instytut Bankowości, jedyny w Polsce licencjonowany użytkownik wykorzystywanej w Konkursie gry symulacyjnej z zakresu zarządzania finansowego bankiem BANRISK – the Stanford Game. W bieżącej edycji Konkursu (już drugiej adresowanej do studentów) wykorzystywane są doświadczenia z kilkudziesięciu edycji Konkursów organizowanych dotychczas z udziałem pracowników banków.

W BANRISKU uczestniczą 5-osobowe zespoły, które w roli zarządów wirtualnych banków podejmują 8 strategicznych decyzji dotyczących m.in. wyceny produktów, polityki kredytowej, struktury kapitałowej, zatrudnienia i polityki wynagrodzeń, rozwoju sieci bankowej. Wyzwaniem jest zmieniające się otoczenie makroekonomiczne, symulowane przez program komputerowy. Miarą sukcesu w grze jest wzrost ceny akcji wirtualnego banku na giełdzie BANRISK.

W tegorocznej edycji Ligi Akademickiej gra toczy się w trzech regionach, a Poznań, Kraków i Warszawa stały się swego rodzaju stolicami Konkursu BANRISK. Podczas inauguracji: 16 stycznia br. w Poznaniu, 21 stycznia br. w Krakowie i 23 stycznia br. w Warszawie uczestnicy odbyli sesje szkoleniowe, w trakcie których, pod opieką doświadczonych Mentorów WIB, Michała Bellwona i Andrzeja Jakubaszka, poznawali zależności pomiędzy decyzjami zarządczymi i potencjalnymi wynikami finansowymi ich banków. Mentorzy będą także wspierali zespoły w podejmowaniu najlepszych decyzji podczas całego Konkursu BANRISK – Liga Akademicka. Sesje inauguracyjne uświetnili swoją obecnością przedstawiciele Kapituły Konkursu oraz Narodowego Banku Polskiego, Związku Banków Polskich, Biura Informacji Kredytowej i Centrum Informacji Gospodarczej, wspierających Konkurs.

140126.banrisk.02.600x450

Profesor dr hab. Małgorzata Iwanicz-Drozdowska ze Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie podkreślała, że uczestnicy powinni pamiętać iż „człowiek uczy się na błędach. Zapewne nie raz Wasze decyzje spowodują potknięcia. Ale najważniejsze, aby wyciągać wnioski i naukę na przyszłość”. Z kolei Mariola Szymańska-Koszczyc, Wiceprezes Warszawskiego Instytutu Bankowości życzyła uczestnikom wielu sukcesów i odkrywania tajemnic funkcjonowania banków w zmiennym otoczeniu.

140126.banrisk.01.600x450

Łącznie w konkursie biorą udział 24 zespoły z 16 uczelni: Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie, Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości w Krakowie, Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie, Uniwersytetu Szczecińskiego, Uniwersytetu Gdańskiego, Wyższej Szkoły Kadr Menadżerskich w Koninie, Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu, Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nysie, Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie, Uniwersytetu Warszawskiego, Szkoły Wyższej im. Pawła Włodkowica w Płocku, Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Uniwersytetu Łódzkiego.

140126.banrisk.studenci.01.600x450

Zakończenie Konkursu, podczas którego nastąpi walne Zgromadzenie Akcjonariuszy oraz uroczyste wręczenie nagród nastąpi: 3 czerwca br. w Poznaniu, 10 czerwca br. w Krakowie oraz 12 czerwca br. w Warszawie.

Projekt realizowany jest z Narodowym Bankiem Polskim w ramach programu edukacji ekonomicznej. Udział w Konkursie jest bezpłatny. Patronem Konkursu jest Związek Banków Polskich, a partnerami Centrum Informacji Gospodarczej oraz Biuro Informacji Kredytowej SA, które proponuje uczestnikom BANRISK – Liga Akademicka możliwość udziału w dodatkowym zadaniu.

Szczegóły można znaleźć na stronie www.szkola-ryzyka.pl i na FB www.facebook.com/BanriskLigaAkademicka

Patronami medialnymi są: Miesięcznik Finansowy BANK, portal aleBank.pl, portal Bankier.pl, serwis PRNEWS.pl, portal Kariera w Finansach, magazyn Eurostudent, portal Studentnews.pl, portal pokonac-rynek.pl.

Joanna Sieg,
Warszawski Instytut Bankowości