Koniec wojny handlowej USA – Chiny. Czy tylko zawieszenie broni?

Koniec wojny handlowej USA – Chiny. Czy tylko zawieszenie broni?
Fot. Stock.Adobe.com
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
W środę, 15 stycznia 2020 r. Stany Zjednoczone i Chiny podpisały w Waszyngtonie umowę o wstrzymaniu wojny handlowej, która od prawie dwóch lat zagraża stabilności światowej gospodarki.

#WitoldGadomski: Umowa nie obejmuje niektórych problemów, takich jak handlowa cyberprzestępczość w Chinach oraz korzystanie przez chińskie firmy z państwowych subsydiów #TradeWar #USAChiny #WojnaHandlowa #PorozumienieChinyUSA #DonaldTrump @gazeta_wyborcza

Sześć rozdziałów umowy obejmuje następujące kwestie:

1. Ochrona własności intelektualnej;

2. Transfer technologii;

3. Handel żywnością i produktami rolnymi;

4. Usługi finansowe;

5. Politykę makroekonomiczną i kwestie dotyczące kursów walutowych;

6. Rozszerzenie handlu.

Będą amerykańskie firmy finansowe w Chinach

Chiny zgodziły się na rozszerzenie zakresu ścigania przez prawo kradzieży własności intelektualnej i zwiększenie kar. Zobowiązały się do zwiększenia zakupów towarów amerykańskich  w ciągu dwóch lat – do grudnia 2021 roku o 200 mld USD, w tym produktów rolnych o 12,5 mld USD i energetycznych o 18,5 mld USD.

Strony umowy zobowiązały się utrzymywać elastyczne kursy walutowe i powstrzymywać się przed ich sztucznym zaniżaniem, w celu osiągnięcia przewagi konkurencyjnej.

Chiny zobowiązały się dopuścić na swój rynek amerykańskie firmy finansowe.

W kwestii transferu technologii umowa stwierdza, że nie może być on wymuszony i powinien odbywać się na zasadach rynkowych. Dotychczas Chiny stawiały zagranicznym firmom, chcącym inwestować na ich terenie, warunki dotyczące przekazywania nowoczesnej technologii chińskim partnerom.

Zostały jednak punkty sporne

Umowa nie obejmuje niektórych problemów, które wywołują napięcia między USA i Chinami, takich jak handlowa cyberprzestępczość w Chinach oraz korzystanie przez chińskie firmy z państwowych subsydiów. Taryfy celne, na towary chińskie o wartości 360 mld USD pozostaną, ale nie będzie dalszej eskalacji. Jeśli jednak warunki umowy nie będą przestrzegane, USA mogą powrócić do nakładania taryf na dodatkowe towary. Chiny utrzymają cła w wysokości 100 mld USD na towary amerykańskie

Umowa korzystniejsza dla Chin?

Większość komentatorów uważa, że umowa jest korzystniejsza dla Chin, a prezydent USA Donald Trump zdecydował się na jej zawarcie w obliczu zbliżającej się kampanii wyborczej. Dlatego m.in. nalegał na zapisanie zobowiązań strony chińskiej do zakupu towarów rolnych. Rolnicy to ważna grupa wyborców, popierających Trumpa. W ostatnim roku amerykańscy rolnicy, których dotknęły cła, nałożone przez Chiny, masowo bankrutowali, co zmusiło rząd federalny do przeznaczenia 28 mld USD na dotacje dla nich.

Biuro Budżetowe Kongresu USA szacuje, że niepewność związana z wojną handlową oraz nałożone cła zmniejszyły 0,3% wzrost gospodarczy Stanów Zjednoczonych, zmniejszając od 2018 roku dochody gospodarstw domowych średnio o 580 USD. Ekonomiści szacują, że światowa gospodarka straciła na wojnie handlowej USA − Chiny 0,5% PKB, ale niektóre kraje zyskały, w tym Tajwan, Meksyk i Wietnam, które zwiększyły eksport do USA, zastępując chińskie firmy.

Źródło: aleBank.pl