Koniec roku szkolnego w BAKCYLU

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

wib.01.400x17491 % uczniów stwierdziło, że lekcje BAKCYLA im się podobały. 88% uczniów potwierdziło, że w trakcie zajęć dowiedziało się nowych rzeczy o finansach. Lekcje i wolontariusze BAKCYLA zostały ocenione na 5,5 w skali 1-6.

Wraz z końcem roku szkolnego bieżąca edycja projektu BAKCYL osiągnęła półmetek. Projekt oparty na wspólnym działaniu sektora bankowego na rzecz edukacji finansowej młodzieży nabiera rozmachu. Wolontariusze BAKCYLA, na co dzień pracownicy banków, prowadzą dla uczniów gimnazjów lekcje z czterech tematów: „Twoje pieniądze”, „Pożyczaj z głową”, „Mądre inwestowanie”, „Finanse na cale życie”. Cykl czterech lekcji stanowi kompendium wiedzy na temat finansów dla młodego człowieka rozpoczynającego start w dorosłość. Od grudnia 2014 roku łącznie zrealizowano 311 lekcji dla blisko 7700 uczestników. Zajęcia odbywały się w 50 gimnazjach na terenie województwa: mazowieckiego, łódzkiego i śląskiego.

Uczestnicy BAKCYLA szczególnie cenią fakt, że o zarządzaniu finansami rozmawiają z młodzieżą doświadczeni eksperci bankowi. To buduje pożądany obraz bankowca i sektora bankowego, którym zależy na wykształceniu świadomych i odpowiedzialnych za swoje decyzje klientów. Dla wolontariuszy BAKCYLA lekcje w szkołach to szczególne doświadczenie: możliwość podzielenia się swoją wiedzą i doświadczeniem, wzmocnienie swoich umiejętności prezentacyjnych i komunikacyjnych oraz zastrzyk nowej energii i satysfakcji.

Pomysłodawcą i organizatorem projektu BAKCYL jest Warszawski Instytut Bankowości, partnerem Związek Banków Polskich. Honorowy patronat objął Narodowy Bank Polski. W projekcie aktualnie uczestniczą: Bank Gospodarstwa Krajowego wraz z Fundacją BGK, Bank BGŻ BNP Paribas, Bank Millennium, Bank Zachodni WBK, Deutsche Bank Polska, Fundacja Kronenberga przy Citi Handlowy, ING Bank Śląski, Raiffeisen Polbank, Societe Generale oraz Bank Spółdzielczy w Płońsku, ESBANK Bank Spółdzielczy, Mazowiecki Bank Spółdzielczy w Łomiankach, Polski Bank Spółdzielczy w Ciechanowie, Warszawski Bank Spółdzielczy. Do projektu przystępują kolejne banki. BAKCYL zyskuje też coraz liczniejsze wsparcie innych firm i instytucji, związanych z sektorem bankowym. Patronat honorowy nad projektem objęły także instytucje oświatowe: Minister Edukacji Narodowej oraz kuratorzy oświaty w województwach, w których w tym roku są realizowane lekcje: Mazowiecki Kurator Oświaty, Śląski Kurator Oświaty, Łódzki Kurator Oświaty i Małopolski Kurator Oświaty.

Urszula Szulc

Dyrektor Projektu BAKCYL

Warszawski Instytut Bankowości