Konica Minolta zdobywcą dwóch nagród za społeczną odpowiedzialność biznesu

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

konica.minolta.250x145Nagrody RobecoSAM Gold Class Award oraz Eco Mark Award 2012 Bronze Prize stanowią potwierdzenie starań firmy w tworzeniu nowej wartości.

Działania Konica Minolta zyskały uznanie w zakresie społecznej odpowiedzialności biznesu. Przyznanie nagrody RobecoSAM Gold Class Award to wyróżnienie dla firmy przyznawane przez specjalistę w dziedzinie zrównoważonego inwestowania. Konica Minolta otrzymała także wyróżnienie za produkty przyjazne środowisku. Po raz pierwszy producent urządzeń wielofunkcyjnych zdobył nagrodę Eco Mark Award.

Zgodnie ze wskaźnikiem stabilności RobecoSAM, Konica Minolta to lider w branży.

RobecoSAM jest szwajcarską spółką specjalizującą się w dziedzinie zrównoważonego inwestowania. Każdego roku zaprasza ponad 3000 największych światowych firm do udziału w ocenie stabilności ich funkcjonowania. Pod uwagę brane są kryteria ekonomiczne, środowiskowe i społeczne, ze szczególnym uwzględnieniem tworzenia długotrwałej wartości. W opublikowanym przez RobecoSAM Roczniku Stabilności za 2013 rok, 67 spółek, w tym Konica Minolta, otrzymało wyróżnienie Gold Class, 52 spółki – Silver Class, a 197 spółek – Bronze Class.

Kryteria brane pod uwagę dla danej kategorii (sprzęt komputerowy i elektroniczny sprzęt biurowy) mają wymiar ekonomiczny (np. ład korporacyjny, zarządzanie innowacyjnością), środowiskowy (np. strategia klimatyczna, eko-wydajność operacyjna i sprawozdawczość środowiskowa) oraz społeczny (np. wskaźniki praktyk pracowniczych, prawa człowieka oraz rozwój kapitału ludzkiego).

130222.eco.mark.award.03.249x60Konica Minolta otrzymuje nagrody RobecoSAM już od kilku lat.

W latach 2010-2011 uzyskała wyróżnienie Silver Class i znalazła się w Roczniku Stabilności za 2012 rok. W tym roku Konica Minolta zdobyła najwyższą możliwą nagrodę – Gold Class, zajmując pozycję lidera wśród producentów urządzeń wielofunkcyjnych. Rokrocznie dokonywana przez RobecoSAM ocena wynika z analizy szczegółowej dokumentacji firmy, informacji przekazywanych w mediach, komentarzy akcjonariuszy oraz danych z ogólnie dostępnych źródeł. Spółki, których rezultat mieści się w 1% wyniku Lidera Branży, otrzymują nagrodę RobecoSAM Gold Class.

Nagroda Eco Mark dla Konica Minolta za produkty przyjazne dla środowiska

130222.eco.mark.award.02.249x333
Ceremonia przyznania nagrody Eco Mark w dniu 6 lutego 2013 r., Tokio:
Shoei Yamana (po lewej) odbiera nagrodę Eco Mark Award 2012 Bronze Prize

Nagroda Eco Mark Award 2012 Bronze Prize stanowi uhonorowanie starań podejmowanych w celu promowania produktów przyjaznych środowisku. W oparciu o rezultaty konsumenci mogą dokonać świadomych wyborów i działać na rzecz poprawy wyników w zakresie ochrony środowiska. Takie postepowanie wspiera budowanie zrównoważonego społeczeństwa.

Konica Minolta została wyróżniona za inicjatywy podejmowane w celu zmniejszenia oddziaływania wypływu na środowisko naturalne, urządzeń wielofunkcyjnych bizhub (w tym C754, C654 I C554). Nagroda Bronze Prize została przyznana producentowi urządzeń wielofunkcyjnych po raz pierwszy.

Konica Minolta podejmuje szereg działań na rzecz ochrony środowiska.  Firma intensywnie inwestuje w badania i rozwój swoich produktów oraz zakładów produkcyjnych. Jednym z kroków jest zmniejszenie zużycia energii poprzez zastosowanie w urządzeniach tonera polimeryzowanego Simitri HD+ oraz zmniejszenie temperatury utrwalania. Konica Minolta, jako pierwsza w branży,  opracowała poddawane recyklingowi tworzywo sztuczne. Tworzywo to  zostało po raz pierwszy wykorzystane w systemach wielofunkcyjnych bizhub C754 i C654, a następnie w kolejnych modelach.

W celu oceny inicjatyw środowiskowych podejmowanych w zakładzie produkcyjnym w Chinach utworzono specjalny zespół projektowy. Dzięki wdrożeniu różnego rodzaju działań przedsiębiorstwo otrzymało w 2011 r. certyfikat Green Factory Level 1. Kolejne ulepszenia nakierowane są na uzyskanie certyfikatu Green Factory Level 2 najpóźniej do 2015 r.

Strategia firmy Konica Minolta w zakresie społecznej odpowiedzialności biznesu przynosi korzyści

Jesteśmy bardzo dumni z otrzymania wspomnianych, upragnionych nagród, które potwierdzają, że jesteśmy na dobrej drodze do realizacji naszej długofalowej wizji w zakresie ochrony środowiska – powiedziała Sandra Luttert, dyrektor ds. produktów przyjaznych dla środowiska w firmie Konica Minolta Business Solutions Europe. – Uhonorowanie nas nagrodą Gold Class oraz Eco Mark 2012 Bronze Prize stanowi potwierdzenie, że  podejmowane działania są słuszne zarówno na poziomie firmy, jak i produktu. Zachęca to nas do podejmowania dalszych starań.

130222.eco.mark.award.01.149x149Konica Minolta traktuje kwestię społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR) jako zintegrowany element zarządzania. Będąc motorem globalnego wzrostu, dąży i tworzy nowe „wartości”, których oczekuje zarówno społeczeństwo, jak i klienci, łącząc swój biznes ze społeczną odpowiedzialnością. Światowe uznanie zyskały podejmowane w całej grupie kapitałowej wysiłki obejmujące średnio- i długofalowe inicjatywy, których celem jest zmniejszenie wpływu na środowisko oraz zapewnienie i  realizacja wyzwań społecznych dzięki innowacyjności. Konica Minolta  zdobyła tytuł lidera, który działa na rzecz zrównoważonej planety i społeczeństwa.

Oprócz wspomnianych nagród Konica Minolta została ujęta przez Dow Jones i RobecoSAM w ogólnoświatowej i azjatyckiej edycji indeksu stabilności Dow Jones, indeksie globalnym FTSE4 Good Global Index spółki FTSE International Limited oraz indeksie inwestycji społecznie odpowiedzialnych firmy Morningstar.

Spółka otrzymała również wyróżnienie „Prime Status” od niemieckiej firmy oekom research AG za globalne działania na rzecz społeczeństwa.

Źródło: Konica Minolta Business Solutions Polska Sp. z o.o.