Kongres Obrotu Gotówki 2016: Papier + rękodzieło = koszty

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

O najnowszych rozwiązaniach technologicznych dla sektora finansowego mówi się z reguły w kontekście bankowości elektronicznej czy płatności mobilnych. Tymczasem w procesie obsługi gotówki również wykorzystywane są niezwykle zaawansowane narzędzia informatyczne. W jakim stopniu technologia jest w stanie optymalizować procesy cash processingowe? Czy i w jakim zakresie interwencja ustawodawcy i regulatora może się przełożyć na zwiększenie efektywności sortowania czy też przeliczania banknotów przy jednoczesnym obniżeniu kosztów tych działań?

160909.KOG.Jacek StankiewiczJacek Stankiewicz z Asseco Poland S.A.

Aspektom technologicznym obrotu gotówki oraz wpływowi otoczenia regulacyjnego na wdrażanie nowych rozwiązań w tym zakresie poświęcona była ostatnia część tegorocznego Kongresu Obrotu Gotówki. Rozpoczął ją referat Jacka Stankiewicza, reprezentującego spółkę Asseco Poland S.A., poświęcony standaryzacji i automatyzacji procesów cash processingowych. Owa standaryzacja pozwala na istotne oszczędności: umiejętne określanie i prognozowanie zapotrzebowania na banknoty czy monety określonych nominałów pozwala na zmniejszenie wolumenu gotówki dostarczanej do poszczególnych punktów. Podobnie optymalizacja planowania przewozów pieniędzy ogranicza puste przebiegi konwojów. Pod tym względem w wielu przypadkach pozostaje jeszcze wiele do zrobienia: codzienność niejednej sortowni to zbyt duży udział pracy ręcznej i dokumentów papierowych czy też niezestandaryzowane systemy. Generuje to najróżniejsze problemy, począwszy od wydłużenia całego procesu i zwiększenie częstotliwości pomyłek aż po rosnące koszty i niską dyscyplinę załogi.

160909.KOG.Adam LeeAdam Lee, General Manager w firmie GRG Banking Equipment (HK) Co. Ltd.

Następnie głos zabrał Adam Lee, General Manager w firmie GRG Banking Equipment (HK) Co. Ltd., dostarczającej nowoczesne rozwiązania technologiczne do obsługi procesów gotówkowych. Na początku zapoznał uczestników Kongresu z sytuacją w chińskim sektorze bankowym, stanowiącym jeden z najdynamiczniej rozwijających się rynków finansowych na świecie. Dotyczy to w równym stopniu bankowości korporacyjnej i inwestycyjnej co obsługi klienta detalicznego; „ukartowienie” chińskiego społeczeństwa wynosi 49%, co oznacza wynik o 20 punktów procentowych lepszy od światowej średniej. W Chinach zainstalowany jest również co czwarty bankomat na świecie – liczba tych urządzeń w Państwie Środka przekroczyła już 800 tys. Chiny to również obszar, w którym społeczeństwo przywiązane jest do tradycyjnych form płatności. W dalszej części swego wystąpienia Adam Lee mówił między innymi o rozwoju chińskiego sektora obsługi gotówki, istniejących w tym kraju barierach natury prawnej i organizacyjnej oraz nowoczesnych, zautomatyzowanych urządzeniach do cash processingu, oferowanych przez firmę GRG Banking Equipment.

160909.KOG.Hanna LaczynskaHanna Łączyńska, dyrektor Centrum Zarządzania Gotówką PKO Bank Polskiego S.A.

Hanna Łączyńska, dyrektor Centrum Zarządzania Gotówką PKO Bank Polskiego S.A., przygotowała niezwykle dynamiczną i nowatorską prezentację, ukazującą korzyści płynące z automatyzacji poszczególnych etapów obsługi gotówki. Lapidarna, czarno-biała animacja w niezwykle wymowny sposób ukazywała czasochłonność tradycyjnych form cash processingu bazujących na papierowych dokumentach i pracy ludzkiej, przeciwstawiając ten model nowoczesnym wdrożeniom, opartym na automatyzacji procesów i sprawnym zarządzaniu informacją. Zwieńczeniem tej wyjątkowej prezentacji był film, w podobnie efektowny sposób ukazujący właściwe zarządzanie obiegiem gotówki na przykładzie rozwiązań stosowanych w PKO Banku Polskim.

160909.KOG.wolski.debOd lewej: Andrzej Wolski, Zbigniew Kłos, Hanna Łączyńska, Krzysztof Kołodziejczyk, Anna Maj.

Podsumowaniem ostatniej części obrad i zarazem zwieńczeniem całego Kongresu była debata, moderowana przez Andrzeja Wolskiego, wiceprezesa zarządu Centrum Prawa Bankowego i Informacji. Roli panelistów podjęli się: Zbigniew Kłos, prezes zarządu spółki Kłos Nowoczesne Technologie Bankowe Sp. z o.o.; Hanna Łączyńska; Krzysztof Kołodziejczyk, prezes zarządu Talemax sp. z o.o. oraz Anna Maj, dyrektor Pionu Produktów Bankowości Korporacyjnej w Credit Agricole Bank Polska S.A. Jednym z istotniejszych wątków w dyskusji była kwestia niemałych przecież kosztów nowych wdrożeń. – Trzeba mówić o standaryzacji, automatyzacji procesów, bez tego po prostu nic nie osiągniemy. Jest jeden kłopot: technologia jest bardzo kosztowna. Pojawia się pytanie, kto za to zapłaci – powiedziała Anna Maj. Problemem jest zwłaszcza postawa klientów korporacyjnych, przyzwyczajonych do systematycznego spadku cen i otrzymywania różnych dodatkowych usług gratis. Hanna Łączyńska podkreśliła, iż kosztów związanych z automatyzacją nie należy traktować jak dodatkowych wydatków, a raczej jako nakłady, które zaowocują już w niedalekiej przyszłości. Zbigniew Kłos przestrzegał przed stosowaniem w doborze dostawców technologii zasady „cena 100%”. Efektem tak błędnie pojętej oszczędności może być nie tylko nabycie nieoptymalnych rozwiązań, ale wręcz zakup urządzeń nieposiadających wszystkich wymaganych certyfikatów, a więc po prostu niebezpiecznych. Z kolei przedstawiciel firmy Talemax odniósł się do znaczenia nowego zarządzenia prezesa NBP dla automatyzacji procesów obsługi gotówki. Obrady tegorocznego Kongresu Obrotu Gotówki zakończył wiceprezes Centrum Prawa Bankowego i Informacji Andrzej Wolski.

Karol Jerzy Mórawski