Kongres Forum Technologii Bankowych 2017: Jak tworzyć cyfrowe państwo?

Kongres Forum Technologii Bankowych 2017: Jak tworzyć cyfrowe państwo?
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Cyfrowa transformacja obejmuje nie tylko sektor finansowy. Również instytucje administracji publicznej w coraz większym stopniu wprowadzają wirtualne kanały kontaktowania się z obywatelem czy też cyfrowe dokumenty. W planach cyfryzacji życia publicznego urzędnicy mogą liczyć na wsparcie ze strony sektora bankowego, czego przykładem jest dystrybucja świadczeń z programu "500+" za pośrednictwem banków czy też uruchomiona dwa miesiące temu usługa wstępnego wypełniania deklaracji PIT przez urzędy skarbowe.

Co we współczesnym świecie oznacza pojęcie „cyfrowe państwo” – i czy wysiłki na rzecz digitalizacji faktycznie odpowiadają społecznemu zapotrzebowaniu w tym zakresie? Na ten temat dyskutowano podczas kolejnej sesji Kongresu Forum Technologii Bankowych. Panel poprzedziły wystąpienia Karoliny Marzantowicz, reprezentującej IBM Polska oraz Roberta Trętowskiego, wiceprezesa zarządu Krajowej Izby Rozliczeniowej. Następnym punktem programu była debata ekspercka, którą moderował dr Miłosz Brakoniecki, partner w spółce Obserwatorium.biz. W dyskusji udział wzięli: Piotr Alicki, Prezes Zarządu KIR S.A., Agata Kontrym-Woś, Dyrektor Sprzedaży w firmie Gemalto Sp. z o. o., dr Marcin Kotarba, Dyrektor Departamentu Strategii i Analiz w Deutsche Banku Polska S.A., Leszek Maśniak, Chief Data Officer w Ministerstwie Cyfryzacji, Piotr Towarek, Dyrektor Pionu ds. Rozwoju i Zarządzania Projektami w Centralnym Ośrodku Informatyki oraz Maciej Wyszoczarski, Dyrektor Pionu Sieci i Administracji w PKO Banku Polskim S.A.

Pytanie o kształt cyfrowego państwa jest tak naprawdę pytaniem o to, jak w ogóle ma wyglądać państwo – podkreślił Leszek Maśniak. Podkreślił on, iż w tym cyfrowym świecie sama definicja administracji publicznej wymaga gruntownej korekty. Świadczone przez urzędy usługi publiczne muszą przede wszystkim odpowiadać na oczekiwania obywateli w nie mniejszym stopniu aniżeli ma to miejsce w sektorze komercyjnym. – Administracji nie da się zmieniać bez patrzenia co dzieje się w ekosystemie. A ten ekosystem to też świat komercyjny i nasi obywatele – zaznaczył Piotr Towarek. Przykładem takiej implementacji odpowiadającej na potrzeby Kowalskiego może być uruchomiona na przestrzeni ostatnich dni usługa sprawdzania punktów karnych w Internecie. – Do dziś odnotowano miliony odsłon tego serwisu. Polacy założyli również sto kilkadziesiąt profili zaufania tylko po to by sprawdzić stan punktów karnych – przypomniał przedstawiciel resortu cyfryzacji. Wyraził on również opinie, iż o prawdziwym sukcesie cyfrowego państwa można będzie mówić wówczas, kiedy podobną popularnością cieszyć się będzie elektroniczna konsultacja społeczna w sprawie budżetu państwa. Problemem jest wreszcie zbytnia skłonność poszczególnych urzędów do utajniania danych, nawet tych które nie zawierają informacji o charakterze poufnym. Na ten problem zwrócił uwagę Leszek Maśniak.

W jakim stopniu sektor finansowy powinien się angażować w cyfryzację administracji publicznej? Przedstawiciel Deutsche Banku dr Marcin Kotarba twierdzi, że proces ten stanowi szansę, ale warunkiem powodzenia jest pełna synergia działań administracji i banków. – Dla nas cyfryzacja to inwestycja w przyszłość. Zaangażowanie w ten proces nie przynosi bezpośrednich przychodów,  zwłaszcza w bankach małych i średnich – ocenia Marcin Kotarba. Celem tej długofalowej inwestycji jest nie tylko usprawnienie procesów biznesowych czy redukcja uciążliwej biurokracji. – Banki wspólnie z administracją budują inteligencję cyfrową Polaków – zauważył Maciej Wysoczarski. W analogiczny sposób podchodzić należy do ambitnego planu budowy gospodarki bezgotówkowej. – Stoimy u progu decyzji, która pozwoli dać obywatelowi prawo pełnego wyboru pomiędzy instrumentami bezgotówkowymi a gotówką – zauważył reprezentant PKO Banku Polskiego. W tym kontekście korzyści płynące z powszechnego wdrażania terminali nie mogą być postrzegane tylko przez pryzmat przychodów z opłat interchange. Nawiązując do przedmówcy, prezes KIR Piotr Alicki ostrzegł przed tworzeniem rozwiązań o charakterze monopolistycznym w dziedzinie płatności elektronicznych.  Każde rozwiązanie w obszarze płatności jest dobre o ile jest bezpieczne i bezgotówkowe – podkreślił. Paneliści wskazali również na niespójność wielu dotychczasowych systemów teleinformatycznych administracji publicznej. Przykładem może być baza PESEL, która do dziś zawiera zbyt dużo błędów i nieścisłości odnośnie danych poszczególnych obywateli.

Karol Jerzy Mórawski