Kongres Edukacji Finansowej i Przedsiębiorczości: Oczekiwanie na strategię edukacji finansowej Polaków

Kongres Edukacji Finansowej i Przedsiębiorczości: Oczekiwanie na strategię edukacji finansowej Polaków
Patrycjusz Wyżga (moderator), Krzysztof Pietraszkiewicz, Marek Dietl, Krzysztof Grad, Fot. WIB/Z. Kowalczyk
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Edukacja finansowa społeczeństwa wpływa pozytywnie nie tylko na kondycję finansową gospodarstw domowych. Obywatele dysponujący odpowiednim poziomem wiedzy o ekonomii i finansach są bardziej świadomi swych praw i obowiązków oraz skłonni do udziału w podejmowaniu decyzji dotyczących lokalnych społeczności. Tę oczywistą, a zarazem często zapominaną prawdę przywołał podczas tegorocznego Kongresu Edukacji Finansowej i Przedsiębiorczości Krzysztof Pietraszkiewicz, prezes Związku Banków Polskich.

Wydarzenie, stanowiące oficjalny element polskich obchodów Europejskiego Tygodnia Pieniądza, organizowane jest od trzech lat, natomiast w roku ubiegłym nazwę kongresu uzupełniono o przedsiębiorczość. ­Waldemar Zbytek, wiceprezes zarządu współorganizującego konferencję Warszawskiego Instytutu Bankowości przekonywał, iż nawiązanie do dwóch z pozoru tak odmiennych rzeczywistości jak oświata ekonomiczna i biznes najpełniej oddaje sens przygotowywania kolejnych pokoleń Polaków do funkcjonowania we współczesnej gospodarce. – Nie ma ekonomii bez przedsiębiorczości i nie ma przedsiębiorczości bez ekonomii. Edukacja finansowa realizowana z pominięciem elementów przedsiębiorczości tak naprawdę jest wpajaniem suchej wiedzy, niewykorzystywanej w praktyce. Przedsiębiorczość to nie tylko prowadzenie biznesu, przedsiębiorczym można być również, ­będąc dyrektorem szkoły, prowadząc stowarzyszenie, przedsiębiorczym należy być nawet w swoim własnym domu. To jest pewien zestaw cech i postaw, które są niezbędne w życiu każdego – zauważył.

Uczmy gospodarności tak, jak Amerykanie patriotyzmu

Potrzebę kreowania postaw przedsiębiorczych nie tylko u współczesnych następców Henry Forda czy Steve Jobsa uwzględnia nowy program przedmiotu „Podstawy przedsiębiorczości”, który od września br. będzie realizowany w polskich szkołach. Prezes ZBP zaznaczył jednak, iż kształcenie ekonomiczne młodego pokolenia nie powinno sprowadzać się wyłącznie do jednych, specjalistycznych zajęć. – Już na poziomie szkoły podstawowej należy wprowadzać elementy edukacji finansowej do przedmiotów ogólnych, takich jak matematyka i fizyka – podkreślił. Przypomniał, iż taki właśnie model realizowany był przez resort oświaty w II Rzeczypospolitej, kiedy to rozwiązywane przez młodzież szkolną zadania matematyczne nawiązywały do sytuacji spotykanych w codziennym gospodarowaniu pieniędzmi.

Krzysztof Grad, przewodniczący zespołu roboczego ds. działań edukacyjnych w zakresie rynku finansowego w Ministerstwie Finansów, wskazał, że analogiczna strategia realizowana jest po części obecnie, w ramach takich przedmiotów jak matematyka czy wiedza o społeczeństwie. – Tę wiedzę przemyca się podprogowo, jest ona wbudowana w zadania, które pokazują na przykład, jak się tworzy budżet domowy. Działania te nie do końca klasyfikowane są jako forma edukacji finansowej, chociaż są nią w istocie – stwierdził. Wspomniał również, że w podobny sposób Amerykanie realizują wychowanie patriotyczne młodych pokoleń. – Filmy sensacyjne i wojenne pełne są wątków bohaterskich, w ostatnim czasie ten sam trend obejmuje również gry komputerowe – powiedział reprezentant resortu nauki.

Problem w tym, że powszechne kształcenie matematyczne młodych Polaków przeżywa ostatnio głęboki regres, i nie chodzi tu wyłącznie o perypetie związane z obecnością tego przedmiotu na egzaminie maturalnym. – Dzieci tracą zdolność myślenia matematycznego i chęć do myślenia matematycznego na poziomie drugiej lub trzeciej klasy szkoły podstawowej. Niektórzy mówią, że błąd leży w systemie nauczania i w systemie naszego szkolnictwa na poziomie podstawowym – zauważył Krzysztof Pietraszkiewicz.

[...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Źródło: Miesięcznik Finansowy BANK