Konferencja prasowa ZBP 22 marca 2011 r.

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
zbp.01.150xNa koniec 2010 roku z bankowości internetowej aktywnie korzystało ponad 10,1 miliona klientów, z czego 9,1 miliona stanowili klienci indywidualni, a nieco ponad milion przedsiębiorcy. Według prognoz, całkowita liczba klinetów w kolejnych latach może rosnąć nawet o milion rocznie - wynika z drugiej edycji raportu netB@nk przygotowanego przez Związek Banków Polskich, który został zaprezentowany podczas wtorkowej konferencji prasowej.

 

W konferencji udział wzięli Krzysztof Pietraszkiewicz, Prezes ZBP, Wiceprezesi Jerzy Banka i Mieczysław Groszek oraz prof. Remigiusz Kaszubski, Norbert Jeziolowicz i dr Tadeusz Białek, Dyrektorzy w ZBP. Wyniki badania koniunktury bankowej przedstawił dr Marcin Idzik z TNS Pentor SA.

 

konferencja.zbp.110223.01.420x

Raport netB@nk

Na koniec IV kwartału 2010r. liczba klientów indywidualnych posiadających dostęp do bankowości internetowej wyniosła ponad 16,2 miliona osób. To o blisko 3 miliony więcej niż rok temu. Liczba klientów indywidualnych, którzy aktywnie korzystają z bankowości internetowej dynamicznie wzrasta od kilku lat. Od końca 2006r. roku do końca 2010r. wzrosła o ponad 4,85 miliona użytkowników, czyli o aż 112%. Z roku na rok populacja nowych użytkowników korzystających z możliwości jakie daje Internet do obsługi transakcji bankowych, jest coraz większa.

„Polacy coraz bardziej przekonują się do korzystania z bankowości przez Internet. Mają zaufanie do bezpieczeństwa tego kanału obsługi, doceniają jego szybkość, łatwość dostępu oraz przystępne ceny. Prognozujemy, że w kolejnych latach, liczba osób aktywnie wykorzystujących konta internetowe będzie rosła nawet o milion rocznie.” – mówi Prof. Remigiusz Kaszubski, Dyrektor w Związku Banków Polskich

 

konferencja.zbp.110223.02.420x

Pengab: Przewidywany wzrost popytu na kredyty

Wartość indeksu Pengab nieznacznie spadła w porównaniu z wynikiem z lutego i wynosi 30,0 pkt. (spadek o 0,8 pkt.). Zmiana wartości jego składowych przebiegała różnokierunkowo: wskaźnik ocen bieżących wzrósł o 2,3 pkt. (obecnie wynosi 23,0), wartość indeksu prognoz obniżyła się o 3,9 pkt. do poziomu 37,0).
Spadła również wartość indeksu oceny sytuacji ekonomicznej, przy równie optymistycznych prognozach jak przed miesiącem. Skutkiem tego zjawiska jest spadek ogólnego wskaźnika klimatu koniunktury o 4,7 pkt. – jego wartość wynosi obecnie 37,4 proc.

Umacnia się przekonanie bankowców, że jakość oferowanych usług jest proporcjonalna do ich ceny. Rośnie także osobiste zaufanie badanych do sektora bankowego. Ogólny poziom ryzyka bankowego nie zmienił się znacząco w porównaniu z poprzednim rokiem, jednak od początku 2011 roku ponownie rośnie odsetek bankowców, którzy odczuwają skutki kryzysu finansowego w działaniu placówek.
Ponad połowa bankowców uważa poziom bezpieczeństwa obrotu i korzystania z kart płatniczych w naszym kraju za wysoki. Za największe zagrożenie bezpieczeństwa transakcji kartowych uważa się udostępnianie przez klientów kart i kodu PIN osobom trzecim, tworzenie przez przestępców internetowych fałszywych stron banków oraz klonowanie kart w bankomatach.