Konferencja Katedr Finansów 2013

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

kkf2013.logo.250x222Konferencja Katedr Finansów to coroczne spotkanie poświęcone zagadnieniom z dziedziny szeroko rozumianych finansów, dające możliwość wyrażenia opinii środowiska akademickiego w kwestiach istotnych dla Polski, Europy i świata.

Tematem wiodącym tegorocznej Konferencji Katedr Finansów są Finanse wobec problemów gospodarki światowej. Spotkanie odbędzie się w dniach 18-20 września 2013 w Centrum Konferencyjnym Hotelu Sheraton w Sopocie.

W 2013 roku zaszczyt zorganizowania Konferencji przypadł Uniwersytetowi Gdańskiemu. W imieniu organizatorów: Katedry Finansów, Katedry Finansów Przedsiębiorstw, Katedry Bankowości oraz Fundacji Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego serdecznie zapraszamy do udziału w Konferencji.

Patronat Honorowy nad Konferencją objęli: J.M. Rektor Uniwersytetu Gdańskiego prof. dr hab. Bernard Lammek oraz Komitet Nauk o Finansach Polskiej Akademii Nauk.

W pierwszym dniu Konferencji obrady zainaugurowane zostaną sesją plenarną prowadzoną przez prof. Jerzego Gwizdałę, Kierownika Katedry Finansów Wydziału Zarządzania UG. Wystąpienia w czasie sesji plenarnej wygłoszą: prof. Krzysztof Jajuga (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu), prof. Małgorzata Zaleska (Narodowy Bank Polski), prof. Andrzej Sławiński (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie), Prezes Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Pan Adam Maciejewski oraz Prezes Zarządu Związku Banków Polskich – Pan Krzysztof Pietraszkiewicz.

Pierwszego dnia Konferencji odbędzie się również debata zatytułowana „Polska w drodze do euro”, prowadzona przy współudziale przedstawicieli NBP. Moderatorem debaty będzie prof. Dariusz Filar (Uniwersytet Gdański), w roli panelistów wystąpią m.in.: prof. A. Sławiński (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie), prof. M. Zaleska (NBP), prof. L. Pawłowicz (UG), Prezes Zarządu Związku Banków Polskich – K. Pietraszkiewicz,  Prezes Zarządu „Pracodawców Pomorza” – dr Zbigniew Canowiecki.

19 września 2013 (drugi dzień obrad), wzorem poprzednich edycji Konferencji, uczestnicy zaproszeni zostaną do wysłuchania wystąpień i dyskusji w sesjach tematycznych obejmujących swoim zakresem:

  • Bankowość,
  • Finanse przedsiębiorstw,
  • Finanse publiczne,
  • Rynki finansowe,
  • Ubezpieczenia.

Partnerem Głównym Konferencji jest: ENERGA S.A. Projekt jest dofinansowany ze środków NBP.

Patronat medialny

alebank.01.150x

bank.01.150x50

 

Więcej informacji: http://kkf2013.wzr.pl

Kontakt: Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego tel: 058 552 03 53/ e-mail: frugksj@ug.edu.pl

Kontakt dla mediów: dr Kamila Stańczak-Strumiłło e-mail: kkf2013@wp.pl