Konferencja hybrydowa Wyzwania Bankowości 2022 ‒ 15 listopada, Warszawa

Konferencja hybrydowa Wyzwania Bankowości 2022 ‒ 15 listopada, Warszawa
Źródło: aleBank.pl
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Związek Banków Polskich, Akademia Leona Koźmińskiego oraz Ośrodek Badań i Analiz Systemu Finansowego ALTERUM zapraszają na kolejną edycję konferencji pn. Wyzwania Bankowości, która odbędzie się 15 listopada 2022 roku.

Wydarzenie ma charakter hybrydowy, istnieje możliwość uczestnictwa online, niemniej jednak serdecznie zapraszamy do siedziby Akademii Leona Koźmińskiego, przy ul. Jagiellońskiej 57/59 w Warszawie.

Spotkanie będzie próbą zastanowienia się nad zmianami zachodzącymi we współczesnym świecie, ich perspektywami, a także w konsekwencji zmianami następującymi w Polsce, ich wpływem na działalność banków, w tym w warunkach nadmiernego wzrostu inflacji.

Szczególny charakter konferencji nadaje fakt, iż jest to co roku wspólne przedsięwzięcie ludzi nauki oraz praktyków ze środowiska bankowego, dające doskonałą okazję do wymiany poglądów pomiędzy tymi środowiskami na następujące zagadnienia:

Panel I: Uwarunkowania polityki makroekonomicznej i sposób jej prowadzenia w Polsce na tle innych krajów europejskich. Skutki tej polityki dla inwestorów, oszczędzających i rynków finansowych oraz szans rozwojowych polskiej gospodarki.

Panel II: Priorytetyzacja inwestycji. Ekosystem dla inwestycji prywatnych. Jakie inwestycje powinny być priorytetem dla polskiej gospodarki i co należałoby uczynić, aby pobudzić ich wzrost? Źródła pasywności inwestycyjnej polskich przedsiębiorców.

Panel III: Ekonomiczne, prawne i społeczne konsekwencje ustanowionych ram regulacyjnych działania polskiego systemu bankowego. Podatek bankowy, wakacje kredytowe i inne specyficzne regulacje dla polskiego rynku bankowego (racja stanu versus populszewizm).

Więcej na stronie konferencji: www.BANK.pl/WB

Transmisja online: BANK.pl/transmisja-on-line/

Źródło: aleBank.pl