Konferencja Emisariusz Zmian – relacja

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

130620.emisariusz.zmian.02.250x15012 czerwca 2013r. w Warszawie odbyła się konferencja "Emisariusz zmian w Twoim Banku. Program rozwoju dla doświadczonych pracowników", którą zorganizowała Fundacja Rozwoju Bankowości Spółdzielczej wraz z partnerami, Warszawskim Bankiem Spółdzielczym oraz firmą Orange Hill.

Konferencja była podsumowaniem pierwszego etapu projektu finansowanego ze środków unijnych „Emisariusz zmian – program rozwoju kariery osób 50+ w bankach spółdzielczych województwa mazowieckiego”. Głównym celem konferencji była promocja całościowego programu szkolenia dla pracowników po 50 roku życia przygotowującego do pełnienia roli emisariusza zmian w banku spółdzielczym. Słuchaczami byli członkowie zarządów banków oraz pracownicy. Gościliśmy również przedstawicieli Banku BPS, Panią Dyrektor Departamentu Bankowości Spółdzielczej Helenę Banaśkiewicz oraz Panią Wicedyrektor Departamentu Zarządzania Personelem Annę Brzozowską.

Podczas konferencji ekspertki projektu przedstawiły poszczególne elementy programu szkoleniowego (dr Maria Wołoszyn oraz Elżbieta Mądra). Zostały zaprezentowane narzędzia służące do badania gotowości banku do przeprowadzania zmian (Tomasz Dąbrowski) oraz wyniki badań, które stanowią podstawę tworzenia programu rozwojowego dla grupy docelowej, czyli kobiet 50+ (dr Teresa Kupczyk).

Emisariusz zmian w banku to rola, dzięki której banki spółdzielcze mogą tworzyć własny model zarządzania zmianą. Emisariusz to osoba, która będzie potrafiła identyfikować i nazywać obszary wymagające zmian, będzie aktywnie współpracować z zarządem, będzie budować i wzmacniać relacje z pracownikami, będzie przekazywać wiedzę i motywować do jej poszukiwania. Zdobędzie umiejętności w obszarze obsługi klienta zgodnie z najnowszymi standardami, nauczy się wykorzystywać nowe technologie w celu pozyskania i utrzymania dobrych relacji z klientami. Emisariusz zmian to osoba o wysokich umiejętnościach interpersonalnych, świadoma własnych mocnych stron, zmotywowana do własnego rozwoju i pobudzająca współpracowników do odkrywania własnego potencjału w pracy zawodowej.

Zgodnie z rekomendacjami Banków Spółdzielczych program powinien być kilkuetapowym procesem, pozwalającym na trwałe uzyskanie umiejętności. Poniżej zaprezentowano etapy i tematykę szkoleń:
130620.emisariusz.zmian.01.600x665

Podczas konferencji również dzięki twórczemu podejściu do zagadnień związanych z Emisariuszem zmian zyskaliśmy wiele pomysłów na hasło promujące dalsze działania projektowe. Dwa z nich nagrodziliśmy specjalną nagrodą:

Nic lepszego w Polsce nie mamy: jest w banku spółdzielczym Emisariusz zmiany.
Emisariusz w banku spółdzielczym integruje, inicjuje, scala.

Każde wystąpienie stanowiło zaproszenie do dyskusji. Dzięki zaangażowaniu uczestników możliwe jest stworzenie adekwatnego do realnych potrzeb programu oraz zaoferowanie narzędzi, które z powodzeniem będą stosowane w warunkach banków spółdzielczych.

Szczegółowe informacje na temat działań w ramach projektu można znaleźć na stronie internetowej www.emisariuszzmian.pl oraz telefonicznie lub drogą elektroniczną bezpośrednio w biurze kierownika projektu.

Łukasz Zaborowski
Fundacja Rozwoju Bankowości Spółdzielczej