Konferencja – Dochodzenie zadośćuczynienia w polskim systemie prawnym ze szczególnym uwzględnieniem obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z ruchu pojazdów mechanicznych

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

konferencja.12.400x267Zadośćuczynienie na rzecz poszkodowanego i najbliższych członków rodziny w orzecznictwie sądów powszechnych i Trybunału Konstytucyjnego budzi zawsze wiele powodów do dyskusji. Znawcy zagadnienia porozmawiają na ten temat podczas konferencji 23 kwietnia 2015 r. w Akademii Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie.

Podczas konferencji omówione zostaną istotne problemy, które dotyczą dochodzenia zadośćuczynienia z obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej. Tematyka ta dotyczy zarówno ubezpieczycieli, poszkodowanych, jak i prawników czy sądów. Przedmiotem spotkania będzie przedstawienie i przedyskutowanie zasad kształtowania instytucji zadośćuczynienia w rozumieniu tzw. sprawiedliwości społecznej.

Program konferencji przewiduje wystąpienia przedstawicieli wybitnych znawców problematyki zarówno od strony ustawodawczej, jak i wykonawczej. Dr Józef Zych – Marszałek Senior Sejmu obecnej kadencji, wiceprzewodniczący Nadzwyczajnej Komisji ds. Zmian w Kodyfikacjach skoncentruje się na ustaleniu zadośćuczynienia według doktryny oraz orzecznictwa sądów powszechnych. Z kolei Jerzy Kozdroń – sekretarz stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości zaprezentuje doświadczenia i uwagi praktyczne dotyczące ustalania zadośćuczynienia.

Zdzisława Cwalińska-Weychert – wiceprezes Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego opowie o konsekwencjach uchwał Sądu Najwyższego poszerzających zakres dóbr osobistych z art. 448 k.c. dla praktyki ubezpieczeniowej. Mariusz Wichtowski – prezes Polskiego Biura Ubezpieczycieli Komunikacyjnych nawiąże do tematyki zadośćuczynienia – kto je otrzymuje i czyim kosztem.

Konferencja skierowana jest do sektora ubezpieczeń, w szczególności: kadry kierowniczej nadzorującej likwidację szkód z tytułu OC, likwidatorów szkód komunikacyjnych, radców prawnych, kancelarii prawnych, podmiotów ubezpieczeniowych, firm doradczych.

Szczegółowe informacje i zapisy na stronie AFiB Vistula.

Źródło: PIU