Komunikat ze 143. posiedzenia Komisji Nadzoru Finansowego w dniu 6 grudnia 2011 r.

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
knf.01.250x98
 1. W sto czterdziestym trzecim posiedzeniu Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) wzięli udział:

  • Pan Andrzej Jakubiak - Przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego,
  • Pan Wojciech Kwaśniak - Zastępca Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego, Pan Lesław Gajek - Zastępca Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego,
  • Pani Czesława Ostrowska - Przedstawiciel Ministra Pracy i Polityki Społecznej,
  • Pan Jerzy Pruski - Przedstawiciel Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej.
 • KNF jednogłośnie odmówiła wyrażenia zgody na powołanie:
 • Pana Adama Kopki na Prezesa Zarządu Banku Spółdzielczego w Rybniku ze względu na brak doświadczenia zawodowego niezbędnego do kierowania bankiem.

 • Komisja, przychylając się do wniosku strony, jednogłośnie uchyliła swoją decyzję z dnia
 • 27 września 2007 r. w sprawie udzielenia zezwolenia na prowadzenie działalności maklerskiej przez:

  Opera – Kwiatkowski i Wspólnicy s.k.a.

 • KNF jednogłośnie nie podjęła decyzji o zgłoszeniu sprzeciwu wobec zawiadomienia Raiffeisen Bank Polska SA o zamiarze wykonywania czynności związanych z działalnością maklerską poza jednostką banku, w której jest prowadzona działalność maklerska.
 • Komisja zapoznała się z informacją o:
  • sytuacji finansowej domów maklerskich w 2010 r. i I półroczu br.
 • Kolejne posiedzenia KNF są zaplanowane na:
  • 20 grudnia 2011 r.
  • 10 stycznia 2012 r.
  • 24 stycznia 2012 r.
  • 7 lutego 2012 r.
  • 21 lutego 2012 r.
  • 6 marca 2012 r.
  • 20 marca 2012 r.
  • 3 kwietnia 2012 r.