Komunikat z 207. posiedzenia Komisji Nadzoru Finansowego w dniu 3 marca 2014 r.

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

knf.01.400x267W dwieście siódmym posiedzeniu Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) wzięli udział:

  • Pan Wojciech Kwaśniak - Zastępca Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego,
  • Pan Lesław Gajek - Zastępca Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego,
  • Pan Witold Koziński - Wiceprezes Narodowego Banku Polskiego,
  • Pan Ludwik Kotecki - Przedstawiciel Ministra Finansów,
  • Pan Jerzy Pruski - Przedstawiciel Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

Komisja jednogłośnie stwierdziła brak podstaw do zgłoszenia sprzeciwu wobec planowanego nabycia przez Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej, za pośrednictwem Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego SA, akcji Nordea Bank Polska SA w liczbie powodującej przekroczenie 50% liczby głosów na walnym zgromadzeniu oraz wobec planowanego stania się przez Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej pierwotnym podmiotem dominującym, za pośrednictwem Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego SA, w stosunku do Nordea Bank Polska SA, w okresie od dnia zamknięcia transakcji będącej przedmiotem zawiadomienia, a przed dokonaniem nabycia i objęcia akcji Nordea Bank Polska SA.

Oceniając wniosek, KNF wzięła pod uwagę m.in. strategię rozwoju PKO Banku Polskiego i wsparcie zadeklarowane przez Skarb Państwa, w tym zobowiązania inwestorskie związane z ostrożnym i stabilnym funkcjonowaniem banku, a także przewidziane porozumieniem

Kolejne posiedzenia Komisji są zaplanowane na:

  • 4 marca 2014 r.
  • 18 marca 2014 r.

Źródło: Komisja Nadzoru Finansowego