Komunikat w sprawie zawieszenia obrotu akcjami CEDC do 16 grudnia

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

knf.01.250x98Z upoważnienia Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) skierowano do Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) żądanie zawieszenia obrotu akcjami spółki:

  • Central European Distribution Corporation – od dnia 16 listopada 2012 r. do dnia 16 grudnia 2012 r. włącznie

z powodu nieprzekazania przez spółkę do publicznej wiadomości raportu okresowego za III kwartał br. w terminie określonym przepisami prawa.

Zgodnie z § 101 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych, raport kwartalny i skonsolidowany raport kwartalny przekazuje się jednocześnie, w dniu określonym przez emitenta w raporcie bieżącym, o którym mowa w § 103, nie później jednak niż w terminie 45 dni od dnia zakończenia kwartału roku obrotowego, którego dotyczy.

Raporty okresowe są dla inwestorów kluczowym źródłem informacji finansowych o spółkach notowanych na rynku regulowanym.

W przypadku przekazania przez spółkę raportu okresowego za III kwartał br. przed 16 grudnia br., obroty akcjami zostaną wznowione na sesji giełdowej w następnym dniu po publikacji raportu.

Spółka notowana na rynku regulowanym jest obowiązana określić i przekazać do końca pierwszego miesiąca danego roku obrotowego, w formie raportu bieżącego, stałe daty przekazywania w danym roku obrotowym raportów okresowych.

Źródło: KNF