Komunikat w sprawie obrotu akcjami KGHM w związku z exposé Premiera

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

knf.01.250x98Po przeprowadzeniu standardowych czynności wyjaśniających, Urząd Komisji Nadzoru Finansowego (UKNF) informuje, że według wstępnych ustaleń w obrocie akcjami spółki KGHM SA oraz kontraktami terminowymi na akcje KGHM w okresie poprzedzającym exposé Prezesa Rady Ministrów nie stwierdzono nieprawidłowości.

W szczególności wstępna analiza nie wskazuje, aby przed ogłoszeniem przez Prezesa Rady Ministrów planowanych zmian w opłatach eksploatacyjnych od kopalin miało miejsce wykorzystanie tej informacji w obrocie giełdowym.

Czynności wyjaśniające standardowo przeprowadzone przez UKNF obejmowały m.in.:

  • identyfikację stron transakcji sprzedaży oraz kupna akcji KGHM w okresie poprzedzającym ogłoszenie informacji o zmianach w opłatach eksploatacyjnych od kopalin,
  • identyfikację stron transakcji krótkiej sprzedaży akcji KGHM w ww. okresie (99,85% akcji sprzedawali „na krótko” animatorzy, czyli podmioty prowadzące działalność maklerską wspomagające płynność),
  • analizę wcześniejszej aktywności inwestycyjnej zidentyfikowanych podmiotów i osób fizycznych mających istotny udział w sprzedaży akcji KGHM w okresie poprzedzającym exposé,
  • analizę aktywności inwestorów na kontraktach terminowych na akcje KGHM w okresie poprzedzającym exposé oraz ich wcześniejszych działań inwestycyjnych.

Ostateczna weryfikacja będzie możliwa m.in. po zebraniu szczegółowych informacji o klientach zagranicznych firm inwestycyjnych (tzw. zdalnych członków GPW) od zagranicznych nadzorów nad rynkiem kapitałowym.