Komputronik – miliardowy obrót w pół roku

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

komputronik.01.400x177Komputronik S.A., czołowy dystrybutor branży IT i elektroniki w Polsce oraz operator najpopularniejszego w kraju sklepu internetowego z elektroniką www.komputronik.pl, w pierwszym półroczu roku obrotowego 2014/2015 odnotował skonsolidowane przychody ze sprzedaży na poziomie 1,01 mld zł (wzrost o 28,7%) oraz 13,88 mln zł zysku z działalności operacyjnej (wzrost o 75,7%).

Zakończone półrocze to kolejny dobry biznesowo okres dla Spółki. Notujemy stabilny, dynamiczny wzrost przychodów, zachowując niemal dwukrotnie szybszą dynamikę wzrostu zysku na sprzedaży wobec wzrostu kosztów. Od wielu kwartałów jest to stała tendencja, osiągana dzięki konsekwentnej realizacji naszej strategii biznesowej – komentuje Wojciech Buczkowski, Prezes Zarządu Komputronik S.A. Po raz pierwszy w historii Spółki w wynikach za półrocze możemy pochwalić się ponad miliardowym obrotem. Grupa, rosnąc zdecydowanie szybciej niż rynek, umocniła swoją pozycję w branży. – dodaje.

W zakończonym drugim kwartale, zysk brutto na sprzedaży wyniósł 75,12 mln zł wobec 63,57 mln rok wcześniej (wzrost o 18,2%). Wzrost kosztów działalności Grupy był niemal dwukrotnie wolniejszy i wyniósł 9,3%. Poprawie uległ wskaźnik udziału kosztów działalności w przychodach – w poprzednim roku wynosił on 7,3%, natomiast w minionym półroczu spadł o ponad 1% i wyniósł 6,2%. Zmiany odczytów najważniejszych wskaźników pozwoliły na osiągnięcie lepszych wyników operacyjnych i wypracowanie 17,94 mln zł EBITDA wobec 10,27 mln zł EBITDA rok wcześniej (wzrost o 74,7%).

Grupa Komputronik osiągnęła zysk brutto na poziomie 10,39 mln zł oraz zysk netto o wartości 8,33 mln zł wobec odpowiednio 2,76 mln zł (wzrost o 277%) i 6,26 mln zł (wzrost o 33%). Na wyniki wpływ miało zdarzenie o charakterze jednorazowym – księgowe skutki zawarcia ugody przez Grupę Komputronik ze spółką Clean & Carbon Energy SA. Po oczyszczeniu bilansu ze zdarzeń o charakterze jednorazowym, wyniki porównywalne wynoszą:

  • skonsolidowany zysk netto 6,73 mln zł wobec 4,47 mln zł rok wcześniej (wzrost o 50,5%)
  • jednostkowy zysk netto 6,38 mln zł wobec 3,42 mln zł rok wcześniej (wzrost o 86,5%)

Spółka odnotowała wzrost we wszystkich kanałach sprzedaży, przy czym najbardziej dynamiczna zmiana nastąpiła w sektorze B2B, czyli w sprzedaży do przedsiębiorstw, co z pewnością związane jest ze stałym rozwojem Spółki Komputronik Biznes i jej pierwszymi sukcesami w ramach obsługi placówek medycznych (w ramach działu Komputronik Biznes Health Care), znaczącym zwiększeniem skali działania Idea Nord oraz sukcesami Komputronik API i współpracującej Movity. Dynamiczny wzrost sprzedaży na poziomie 23% odnotowano także w kanale sprzedaży do konsumentów, tj. w salonach sieci Komputronik i przez internet. Stanowi to blisko trzykrotnie większy wzrost niż ten, który całościowo odnotował rynek.

Stale rozwijamy naszą sieć sprzedaży. Wzrasta sprzedaż do salonów franczyzowych, jednak większy nacisk kładziemy na rozwój modelu agencyjnego. Wiele salonów, które dotychczas prowadzili franczyzobiorcy, rozpoczyna działalność jako nasze agencje, co jest korzystne dla naszych partnerów, gdyż gwarantuje salonom silniejszą pozycję na rynkach lokalnych – dodaje Wojciech Buczkowski.

Ostatnie miesiące przyniosły Spółce kilka znaczących wyróżnień. W kolejnej edycji programu KONSUMENCKI LIDER JAKOŚCI 2014 w kategorii „Sieci sklepów komputerowych” Komputronik.pl zdecydowanie wyprzedził konkurencję, zajmując I miejsce. Komputronik.pl wygrał także po raz ósmy (odbyło się łącznie dziewięć edycji) ranking sklepów internetowych w kategorii Elektronika/AGD, organizowany przez Money.pl. Natomiast w rankingu Rzeczpospolitej „Najcenniejsze Polskie Marki 2014” Komputronik zajął trzecie miejsce w kategorii „handel”.

Źródło: Komputronik