Komisja Europejska podwyższyła prognozę wzrostu PKB Polski i inflacji HICP w 2022 roku

Komisja Europejska podwyższyła prognozę wzrostu PKB Polski i inflacji HICP w 2022 roku
Fot. stock.adobe.com/pfluegler photo
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Komisja Europejska podwyższyła prognozę wzrostu PKB Polski w 2022 r. do 5,5 proc. z 5,2 proc. szacowanych jesienią ub. r., a w 2023 r. obniżyła do 4,2 proc. z 4,4 proc. - wynika z zimowej rundy prognoz KE. Komisja podniosła też swoje szacunki dla inflacji HICP w Polsce w 2022 r. do 6,8 proc. z 5,2 proc. i w 2023 r. do 3,8 proc. z 2,6 proc.

Chociaż wzrost nowych infekcji COVID-19 będzie ciążył krótkoterminowym perspektywom gospodarczym na początku 2022 r., szczególnie w przypadku usług, to od II kw. wzrost gospodarczy powinien nabrać tempa.

„Konsumpcja prywatna prawdopodobnie pozostanie mocna, napędzana korzystną sytuacją na rynku pracy i zmianami podatkowymi, choć rosnące koszty życia prawdopodobnie osłabią siłę nabywczą. Inwestycje powinny kontynuować odbudowę, wsparte dobrą sytuacją finansową firm i potrzebą zwiększania mocny produkcyjnych. Niższy wskaźnik robotyzacji w Polsce – w porównaniu do innych krajów UE – również będzie stanowić zachętę dla firm do inwestowania, zwłaszcza w obliczu rosnących kosztów pracy” – napisano w raporcie.

Czytaj także: Dwa szczyty inflacji w tym roku i niższy wzrost PKB; prognoza IPAG >>>

„Mimo, że zarówno eksport, jak i import powinny pozostać mocne, to – biorąc pod uwagę dynamiczny popyt krajowy – import będzie prawdopodobnie rósł w szybszym tempie niż eksport. W związku z tym bilans handlowy w 2022 r. będzie pogarszał się, a w 2023 r. sytuacja nie zmieni się znacząco. Łącznie prognozuje się, że wzrost PKB wyniesie 5,5 proc. w 2022 r., a w 2023 r. spowolni do 4,2 proc.” – dodano.

Czytaj także: MFW podniósł prognozę wzrostu PKB Polski w tym roku, obniżył w 2023 r. >>>

W listopadzie 2021 r. Komisja Europejska prognozowała, że PKB Polski w 2022 r. urośnie o 5,2 proc., a w 2023 r. o 4,4 proc.

KE: inflacja HICP w 2022 r. znajdzie się na poziomie 6,8 proc., a w 2023 r. wyniesie 3,8 proc.

Komisja prognozuje, że inflacja HICP w Polsce w 2022 r. znajdzie się na poziomie 6,8 proc., a w 2023 r. wyniesie 3,8 proc.

W drugiej połowie 2021 r. inflacja HICP wyraźnie wzrosła, ze względu na rosnące światowe ceny surowców i wąskie gardła w dostawach, kształtując roczny wskaźnik w całym 2021 r. na poziomie 5,2 proc., tj. najwyżej od 20 lat.

„Mimo tego, że wprowadzony przez rząd pakiet rozwiązań obniży podatki na energię i produkty spożywcze w pierwszym półroczu, przewiduje się, że w I kw. 2022 r. inflacja wzrośnie ze względu na podwyżki taryf regulowanych na energię” – napisano w raporcie.

Silny wzrost płac będzie wywierał presję na wzrost inflacji bazowej

„Silny wzrost płac będzie wywierał presję na wzrost inflacji bazowej przez cały 2022 r., która spowolni dopiero w 2023 r., gdy presja inflacyjna osłabnie. Oczekuje się zatem, że inflacja HICP przyspieszy do 6,8 proc. w 2022 r. i spadnie do 3,8 proc. w 2023 r.” – dodano.

W listopadzie KE szacowała, że inflacja HICP w Polsce w 2022 r. znajdzie się na poziomie 5,2 proc., a w 2023 r. spadnie do 2,6 proc. 

KE obniżyła prognozę PKB strefy euro do 4 proc. w 2022 roku

KE oczekuje także wzrostu PKB strefy euro o 4% w tym roku i o 2,7% przyszłym roku – wobec wcześniejszej, jesiennej prognozy wynoszącej odpowiednio: 4,3% w br. i 2,4% w 2023 r., poinformowała Komisja.

„Gospodarka UE wkroczyła w nowy rok ze słabszą dynamiką, niż wcześniej przewidywano. Po odzyskaniu poziomu produkcji sprzed pandemii latem ubiegłego roku, umiarkowane spowolnienie było oczekiwane już w prognozie jesiennej. Jednak od tego czasu nasiliły się czynniki hamujące wzrost gospodarczy. Po okresie złagodzenia, ekspansja gospodarcza ma odzyskać tempo w drugim kwartale tego roku i utrzymać się na wysokim poziomie w okresie objętym prognozą. Po silnym wzroście o 5,3% w 2021 r. obecnie przewiduje się, że gospodarka UE wzrośnie o 4% w 2022 r., podobnie jak w strefie euro, oraz o 2,8 % w 2023 r. (2,7% w strefie euro)” –  czytamy w komunikacie. 

KE przewiduje, że w 2022 r. inflacja w strefie euro osiągnie poziom 3,5%, a następnie spadnie do 1,7% w 2023 r. wobec prognoz jesiennych odpowiednio na poziomie: 2,2% i 1,4%.

Przewidywania dla UE kształtują się na poziomie 3,9% w 2022 r., 1,9% w 2023 r. wobec prognoz jesiennych odpowiednio na poziomie: 2,5% i 1,6%.

Źródło: PAP BIZNES, ISBnews