Komisja Europejska: innowacyjność polskiej gospodarki pozostaje niska

Komisja Europejska: innowacyjność polskiej gospodarki pozostaje niska
Fot. stock.adobe.com/sdecoret
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Innowacyjność polskiej gospodarki pozostaje niska, a ostatnie zmiany prawne rozwiązują tylko niektóre z problemów, wynika z dokumentu Komisji Europejskiej "Ocena postępów w zakresie reform strukturalnych, zapobiegania zakłóceniom równowagi makroekonomicznej i ich korygowania oraz wyniki szczegółowych ocen sytuacji na mocy rozporządzenia".

#KE: potencjał innowacyjny Polski ograniczają niewystarczająco rozwinięte powiązania między środowiskiem naukowym a przedsiębiorstwami #innowacje #innowacyjność

„Pomimo wcześniejszych wysiłków mających na celu poprawę ram badań i rozwoju, a także znacznego wsparcia otrzymanego ze środków UE, wyniki Polski w zakresie innowacji są nadal skromne. Istnieje wiele barier utrudniających działalność innowacyjną przedsiębiorstw” – czytamy w dokumencie.

Co ogranicza potencjał innowacyjny Polski?

Podkreślono, że potencjał innowacyjny kraju ograniczają niewystarczająco rozwinięte powiązania między środowiskiem naukowym a przedsiębiorstwami.

„Niektóre z tych niedociągnięć mogą zostać naprawione dzięki reformie szkolnictwa wyższego mającej na celu poprawę jakości bazy naukowej” – czytamy dalej.

Inwestycje w innowacje

W ocenie perspektyw rozwoju gospodarczego Polski na kolejne kwartały wskazano, że obszar inwestycji w zakresie wzrost inwestycji publicznych będzie rósł, głównie dzięki funduszom UE, natomiast inwestycje prywatne będą prawdopodobnie rosnąć wolniej.

„Inwestycje prywatne były nadal niższe niż w państwach o porównywalnych gospodarkach. Jedną z przyczyn tego stanu rzeczy był podwyższony poziom niepewności. Warunki prowadzenia biznesu są generalnie korzystne, ale pewne niedociągnięcia regulacyjne wpływają niekorzystnie na zaufanie i powodują niepewność. Nowe przepisy są nadal często przyjmowane przy wykorzystaniu szybkiej ścieżki legislacyjnej i bez przeprowadzania odpowiednich konsultacji publicznych” – czytamy w dokumencie.

Prognoza wzrostu PKB

Według lutowych prognoz KE, PKB Polski wzrośnie o 3,5% w 2019 r. i o 3,2 % w 2020 r.

„Przewiduje się, że wzrost potencjalny spowolni po 2020 r., głównie ze względu na jeszcze słabszy wkład siły roboczej, który według prognoz stanie się ujemny około 2022 r.” – czytamy dalej.

W przypadku perspektyw dla rynku pracy w Polsce KE ocenia, że głównym wyzwaniem jest zapewnienie, by Polska pozostała atrakcyjnym miejscem pracy, nie tylko dla pracowników tymczasowych czy sezonowych.

„Jednocześnie przyszła atrakcyjność Polski dla obcokrajowców i obywateli polskich (w tym tych obecnie mieszkających za granicą) będzie zależeć od polityki i warunków na rynku pracy w krajach pochodzenia i w innych państwach członkowskich UE” – podano także.

Źródło: ISBnews