Komentarz o decycji RPP o stopach procentowych

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

krzesniak.arkadiusz.deutsche.bank.polska.01.267x400Rada Polityki Pieniężnej obniżyła stopy procentowe o 50 pb, zmniejszając stopę referencyjną do 1,50%, a stopę lombardową do 2,50%.  Dzisiejsza decyzja Rady o obniżce była głębsza od oczekiwań rynku i prawdopodobnie była spowodowana silniejszym od oczekiwań obniżeniem ścieżki inflacji w nowej projekcji NBP. Oznacza ona, że RPP widzi konieczność silniejszego  zmniejszenia kosztu kredytu, mimo utrzymywania się wzrostu PKB na relatywnie stabilnym poziomie.

Wpływ na dzisiejszą decyzję Rady miał prawdopodobnie również fakt umocnienia złotego wobec EUR,  a także CHF, co zmniejszyło ryzyka dla sektora gospodarstw domowych (i będzie stabilizowało konsumpcję w średnim okresie). W pierwszej reakcji na decyzję RPP złoty osłabił się wobec EUR o 0,2%.

Dalsze zachowanie się złotego będzie zależało od komunikatu RPP, który prawdopodobnie będzie sygnalizował, że RPP uważa obecny poziom stóp za docelowy (do czasu przyjścia nowych danych). Dzisiejsza decyzja RPP oznacza najprawdopodobniej utrzymanie stóp bez zmian w kolejnych 2-3 miesiącach. W najbliższym czasie bank centralny będzie uważnie obserwował poziom kursu złotego, a jego stabilizacja będzie oznaczać stabilizację stóp procentowych, ponieważ deflacja powinna stopniowo zmniejszać się w kolejnych kwartałach. Jeśli natomiast złoty będzie się umacniać (na skutek różnicy stóp procentowych ze strefą euro i łagodzenia ilościowego przez EBC), RPP może ponownie dostosować politykę pieniężną (w perspektywie 1-2 kwartałów).

Arkadiusz Krześniak
Główny Ekonomista
Deutsche Bank Polska