Komentarz do Rekomendacji EBC

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

groszek.mieczyslaw.01.150xUjednolicanie standardów w zakresie wymogów bezpieczeństwa to kolejny krok w kierunku uczynienia z Unii Europejskiej najbardziej konkurencyjnego ale i bezpiecznego rynku internetowych usług płatniczych zarówno z punktu widzenia konsumentów jaki przedsiębiorców prowadzących działalność w sieci.

Poziom bezpieczeństwa całego systemu zależy najczęściej od niezwodności jego najsłabszego elementu. Dlatego tak ważne jest, iż Rekomendacja Europejskiego Banku Centralnego obejmuje swoim zakresem nie tylko podmioty bankowe, ale także niebankowych dostawców usług platniczych (np. instytucje płatnicze), systemy płatności oraz podmioty nielicencjonowane   stanowiące integralny element całego systemu płatniczego.

Takie podmioty dzisiaj są poza jakimkolwiek nadzorem w zakresie bezpieczeństwa transakcji. Rekomendacja narzuca zaś stosowanie także przez nich minimalnych standardów bezpieczeństwa przez co cały system ulegnie wzmocnieniu.

Dr Mieczysław Groszek
Wiceprezes Związku Banków Polskich