Komentarz do decyzji RPP w sprawie stóp procentowych

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

morawski.ignacy.01.150xRada Polityki Pieniężnej obniżyła stopy procentowe o 0,25 pkt proc. Decyzja nie jest zaskoczeniem, a w tym momencie najważniejsze pytanie brzmi, jakie będzie tempo kolejnych obniżek.

Prezes NBP Marek Belka zapowiada, że wkrótce może nastąpić przerwa w cyklu luzowania polityki pieniężnej. Z jego wypowiedzi wynika implicite, że przerwa nastąpi w lutym lub marcu.  Moim zdaniem słabe dane makroekonomiczne i niska inflacja za grudzień zmuszą RPP do obniżki stóp w lutym. Projekcja inflacji będzie argumentem za obniżką stóp w marcu. A spadająca bardzo szybko inflacja może być bodźcem do jeszcze jednej obniżki w drugim kwartale. Wszystkie po 0,25 pkt proc. Wciąż widzę zatem przestrzeń do spadku głównej stopy NBP do 3,25 proc. Jednak dzisiejsze wypowiedzi Marka Belki wprowadzają do tych prognoz dużą niepewność.

Ignacy Morawski
Główny Ekonomista
PBP Bank S.A.