Koller zwraca uwagę na korzyści dla konsumentów wynikające z jednolitych regulacji

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

insurance.europe.01.250x161Wypowiadając się w dniu 1 marca na zorganizowanym w Brukseli przez Komisję Europejską wysłuchaniu publicznym na temat przeglądu dyrektywy w sprawie instytucji pracowniczych programów emerytalnych (IORP), Michaela Koller, dyrektor generalna Insuance Europe, wezwała do zapewnienia uczciwej konkurencji między  podmiotami wypłacającymi emerytury pracownicze, które działają w UE.

Podkreśliła, że celem jednolitego rynku jest nie tylko wyeliminowanie przeszkód w transgranicznej działalności gospodarczej, ale także wszystkich nieuzasadnionych różnic w systemach regulacyjnych, co jej zdaniem zwiększy zaufanie konsumentów i zachęci ich do oszczędzania na emeryturę.Korzystając z okazji, Koller wyjaśniła niektóre nieporozumienia dotyczące różnic między ubezpieczycielami a instytucjami typu IORP.

Jej zdaniem w wyniku przeglądu dyrektywy IORP konsumenci powinni zostać objęci podobnym poziomem ochrony przy podobnym poziomie obietnic, niezależnie od tego, czy są członkami/beneficjentami instytucji typu IORP, czy pracowniczego programu emerytalnego oferowanego przez ubezpieczyciela życiowego. Posłużono się przykładami ze Szwecji, Francji i Belgii, aby pokazać, że do arbitrażu regulacyjnego może dojść w wielu państwach członkowskich, co z kolei może doprowadzić do zróżnicowanego poziomu ochrony dla członków i beneficjentów.Na koniec Koller poinformowała o poparciu federacji dla pakietu środków mających na celu  dostosowanie nowych regulacji Solvency II dotyczących ubezpieczycieli do produktów z gwarancjami długoterminowymi i oświadczyła, że dzięki temu system Solvency II mógłby spełniać funkcję ram dla wszystkich regulacji mających zastosowanie do kapitałowych programów emerytalnych i nie prowadziłby do istotnych niekorzystnych i niezamierzonych skutków.

Źródło: PIU