Kolejne firmy w porozumieniu regresowym

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

uscisk.dloni.01.250x167Polska Izba Ubezpieczeń informuje, że do porozumienia zakładów ubezpieczeń w sprawie wzajemnego uznawania roszczeń regresowych przystępują nowi ubezpieczyciele:

  1. Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych "TUW"
  2. Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych "TUZ"
  3. TUiR Partner S.A.
  4. Link4 TU S.A.

Obecnie porozumienie regulujące wzajemne uznawanie roszczeń regresowych w ubezpieczeniach komunikacyjnych obejmie już 22 zakłady ubezpieczeń, których udział w rynku ubezpieczeń komunikacyjnych wynosi łącznie ponad 94% (dane KNF na dzień 30.06.2011).

Ustalenia Aneksu nr 2, dzięki doświadczeniom dwuletniego funkcjonowania Umowy, rozszerzają jej zapisy o refundację kosztów wynajmu pojazdu zastępczego oraz umożliwiają określenie odpowiedzialności cywilnej na podstawie Katalogu Zdarzeń Drogowych. W celu usprawnienia wykorzystania Katalogu, Polska Izba Ubezpieczeń prowadzi prace nad udostępnieniem zakładom ubezpieczeń – sygnatariuszom porozumienia, specjalnej aplikacji, której budowa jest już w końcowej fazie. Dzięki porozumieniu podpisanemu przez 22 ubezpieczycieli, sytuacje związane z regresami rozwiązywane będą – z korzyścią dla klientów – szybciej. Z kolei zakłady ubezpieczeń szybciej i taniej będą mogły rozpatrywać wnioski, związane z uznawaniem regresów.

Źródło: PIU