Kolejne dane przybliżają obniżkę stóp

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

statystyka.analiza.02.250x166Kolejne dane makroekonomiczne z Polski przybliżają perspektywę obniżki stóp przez Radę Polityki Pieniężnej. Złoty pozostaje jednak mocny za sprawą dalszego wzrostu zainteresowania polskimi obligacjami. Rentowność 10-letnich obligacji osiągnęła wczoraj nowe, historyczne minimum.

Drugi miesiąc z rzędu produkcja przemysłowa Polski była ujemna. Wynik okazał się gorszy od mediany prognoz ekonomistów. W ostatnich trzech latach, tylko dwukrotnie, we wrześniu i w grudniu ub. r. miesięczny odczyt produkcji przemysłowej był niższy. W marcu we wszystkich sektorach przemysłu (z wyjątkiem wytwarzania energii, gdzie z powodu długiej zimy odnotowano niewielki wzrost r/r) produkcja była w marcu niższa niż przed rokiem. Sytuacja w przedsiębiorstwach budowlano-montażowych pozostawała skrajnie negatywna. Wytwórczość tego sektora spadła o 18,5 proc. r/r. Niewielkim pocieszeniem jest, że z wyłączeniem czynników o charakterze sezonowym produkcja przemysłowa ogółem była nieznacznie wyższa niż w 2012 r. Dane nadal wskazują na trudności z wypracowaniem ożywienia w Polsce pod koniec I kw. Znacznie lepszego wyniku produkcji spodziewamy się w II kw., kiedy korzystniejsze warunki pogodowe będą sprzyjać nadrabianiu zaległości w produkcji.

Dynamika cen produkcji sprzedanej przemysłu piąty miesiąc z rzędu była ujemna, co wskazuje na kontynuowanie procesu spadku inflacji CPI w nadchodzących miesiącach. Z uwagi na dalsze spadki notowań na rynkach surowcowych oraz stabilizacji złotego można się spodziewać, że inflacja PPI w II kw. będzie utrzymywać się na ujemnym poziomie.

W kontekście przyszłych decyzji Rady Polityki Pieniężnej wczorajsze raporty mogą stać się argumentem w rękach zwolenników dalszych obniżek stóp procentowych. Od kilku dni rosną oczekiwania na kolejne cięcia oprocentowania w Polsce. Rynek kontraktów na przyszłą stopę procentową (FRA) zaczyna dopuszczać możliwość redukcji stóp o 50 pkt. bazowych w horyzoncie najbliższych 3 miesięcy. W tej sytuacji jest bardzo prawdopodobne, że w czerwcu, kiedy poznamy dane o PKB w I kw. 2013 r. lub w lipcu, gdy NBP opublikuje najnowszą rundę projekcji makroekonomicznych, Rada zdecyduje się na wznowienie cyklu łagodzenia polityki pieniężnej. Nie można wykluczyć, że cięcie będzie ponownie w większej skali, o 50 pp.

Damian Rosiński
Dom Maklerski AFS