KNF: zysk netto sektora bankowego wzrósł o 111,2 proc. rdr, do 9,18 mld zł na koniec kwietnia

KNF: zysk netto sektora bankowego wzrósł o 111,2 proc. rdr, do 9,18 mld zł na koniec kwietnia
Fot. stock.adobe.com/viperagp
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Wynik finansowy netto banków wyniósł 9,18 mld zł na koniec kwietnia 2022 r., co oznacza wzrost o 111,2% r/r, podała Komisja Nadzoru Finansowego (KNF). Stratę wykazały w br. 4 banki komercyjne.

„Na koniec kwietnia 2022 r. 4 banki komercyjne wykazały łączną stratę w wysokości 0,1 mld zł. Banki te miały ok. 2,4 % udziału w aktywach sektora. Pozostałe banki w sektorze wykazały łącznie zysk w wysokości 9,2 mld zł” – czytamy w prezentacji KNF.

W okresie czterech miesięcy br. wynik z odsetek wzrósł o 59,9% do 23,18 mld zł, zaś wynik z prowizji sięgnął 6,23 mld zł i był o 15% wyższy w ujęciu rocznym.

Wynik z działalności operacyjnej

Wynik z działalności operacyjnej zwiększył się o 98,5% r/r do 12,39 mld zł.

Koszty działalności banków

Koszty działalności banków wzrosły o 17,9% r/r do 14,38 mld zł rok wcześniej.

W pozycji „utrata wartości lub odwrócenie utraty wartości” (tj. odpisy) odnotowano wynik w wysokości 2,21 mld zł (spadek o 4,8% r/r).

Wskaźnik ROE

Wskaźnik ROE na koniec kwietnia 2022 r. wyniósł 6,24% (wobec 5,64% miesiąc wcześniej i 0,78% rok wcześniej), a ROA sięgnął 0,48% (wobec odpowiednio: 0,43% i 0,07%), podano też w prezentacji.

Wskaźniki adekwatności kapitałowej sektora ukształtowały się w marcu 2022 r. na poziomie 18,51% (TCR) i 16,55% (T1).

„Według stanu na koniec I kwartału 2022 r., jeden bank komercyjny nie spełniał minimalnych wymogów regulacyjnych” – napisała Komisja.

Czytaj także: NBP: zysk netto banków wzrósł o 111,4 proc. rdr, do 9,19 mld zł, w okresie styczeń-kwiecień 2022 r. >>>

Na koniec kwietnia 2022 r. działalność prowadziło 30 banków komercyjnych, 501 banków spółdzielczych oraz 35 oddziałów instytucji kredytowych i banków zagranicznych.

Wartość kredytów i depozytów

Wolumen kredytów brutto w sektorze niefinansowym w kwietniu 2022 r. zwiększył się o 12,3 mld zł (tj. 1%) m/m do 1 226,9 mld zł, a w ujęciu rocznym odnotował wzrost o 6,6%, wynika także z danych KNF. Wartość depozytów sektora niefinansowego w kwietniu 2022 r. wzrosła o 1,8 mld zł do 1 534,6 mld zł (0,1% m/m i 4,6% r/r).

Należności od gospodarstw domowych wzrosły o 3,6% r/r do 798,1 mld zł, zaś od przedsiębiorstw – wzrosły o 12,8% r/r do 420,3 mld zł, podano w prezentacji.

„Portfel kredytów mieszkaniowych brutto dla gospodarstw domowych w kwietniu 2022 r. zmniejszył się o 0,6 mld zł do poziomu 508,0 mld zł (-0,1% m/m i 5,2 % r/r):

* portfel kredytów mieszkaniowych złotowych brutto dla gospodarstw domowych nieznacznie zwiększył się w miesiącu o 90 mln zł do 407,5 mld zł (0,02% m/m i 10,3% r/r). Udział kredytów złotowych w kredytach mieszkaniowych dla gospodarstw domowych na koniec kwietnia 2022 r. wynosił 80,2%;

* portfel kredytów mieszkaniowych walutowych brutto dla gospodarstw domowych spadł o 0,7 mld zł do 100,5 mld zł (-0,7% m/m i -11,4% r/r)” – czytamy dalej.

Portfel kredytów konsumpcyjnych brutto w kwietniu 2022 r. zmniejszył się o 0,5 mld zł do poziomu 185,3 mld zł (-0,3% m/m i 3,9% r/r), podano także.

Portfel (brutto) kredytów operacyjnych przedsiębiorstw niefinansowych w kwietniu 2022 r. zwiększył się o 9,4 mld zł do 170,9 mld zł (5,8% m/m i 28,5% r/r). Portfel (brutto) kredytów inwestycyjnych przedsiębiorstw niefinansowych w kwietniu 2022 r. zwiększył się o 3,4 mld zł do 150,4 mld zł (2,3% m/m i 8% r/r).

„Portfel kredytów w fazie 3 w sektorze niefinansowym w kwietniu 2022 r.:

* utrzymał się na zbliżonym poziomie co w poprzednim miesiącu 68,7 mld zł (-0,3% m/m i -11,1% r/r);

* produktowo dominują kredyty konsumpcyjne (17,7 mld zł) i operacyjne (16,2 mld zł);

* podmiotowo dominują osoby prywatne (29,9 mld zł) oraz MSP (20 mld zł)” – – napisano dalej.

Wskaźnik kredyty/depozyty na koniec kwietnia br. zwiększył się do poziomu 76,9% (+0,6 pkt proc. m/m i +1,5 pkt proc. r/r).

„Wartość depozytów sektora niefinansowego w kwietniu 2022 r. wzrosła o 1,8 mld zł do 1 534,6 mld zł (0,1% m/m i 4,6% r/r). Wolumen dominujących w strukturze depozytów gospodarstw domowych (69,9% całości depozytów) wzrósł w kwietniu br. o 9,3 mld zł (0,9% m/m  i 4,6% r/r)” – czytamy także w materiale.

Źródło: ISBnews