KNF: zysk netto sektora bankowego spadł do 2,93 mld zł w okresie styczeń-marzec 2019 r.

KNF: zysk netto sektora bankowego spadł do 2,93 mld zł w okresie styczeń-marzec 2019 r.
Fot. stock.adobe.com/theaphotography
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Zysk netto sektora bankowego wraz z oddziałami zagranicznymi wyniósł 2,93 mld zł w okresie styczeń-marzec 2019 r. i był niższy o 12,8% w skali roku, wynika z danych Komisji Nadzoru Finansowego.

Wynik finansowy netto sektora bankowego na koniec marca 2019 r. osiągnął 2,9 mld zł i był niższy o 0,43 mld zł (o 12,8%) od osiągniętego na koniec marca 2018 r. #banki #KNF @uknf

„Wynik finansowy netto sektora bankowego na koniec marca 2019 r. osiągnął 2,9 mld zł i był niższy o 0,43 mld zł (o 12,8%) od osiągniętego na koniec marca 2018 r. Na koniec marca 2019 r. aktywa sektora bankowego osiągnęły wartość 1 942,5 mld zł i były wyższe od stanu na koniec marca 2018 r. o 125,2 mld zł tj. o 6,9%- czytamy w komunikacie.

W styczniu-marcu 2019 r. wynik z odsetek wzrósł o 8,2% do 12,03 mld zł, zaś wynik z prowizji sięgnął 3,22 mld zł i był o 2,4% niższy w ujęciu rocznym.

Wynik z działalności operacyjnej zmniejszył się o 3% r/r do 4,21 mld zł.

Wyższe koszty działalności banków

Koszty działalności banków wzrosły o 9% r/r do 9,97 mld zł w styczniu-marcu 2019 r.

W pozycji „utrata wartości lub odwrócenie utraty wartości” (tj. odpisy) odnotowano wynik w wysokości 2,12 mld zł (wzrost o 19,2% r/r).

Czytaj także: NBP: zysk netto banków spadł o 13 proc. rdr w okresie styczeń-marzec 2019 r. >>>

„W miesiącu marcu suma bilansowa wzrosła o 21,4 mld zł w porównaniu do lutego br. Portfel (brutto) kredytów konsumpcyjnych w skali miesiąca zwiększył się o 1,4 mld zł podczas gdy portfel kredytów mieszkaniowych dla gospodarstw domowych wzrósł w tym samym czasie o 3,0 mld zł. (wolumen kredytów mieszkaniowych złotowych wzrósł o 2,7 mld zł). W ramach należności od przedsiębiorstw niefinansowych portfele (brutto) kredytów operacyjnych i inwestycyjnych wzrosły odpowiednio o 3,6 mld zł i 0,1 mld zł po wzroście o 1,8 mld zł i 0,5 mld zł w lutym. W marcu 2019 r. wartość brutto portfela kredytów na nieruchomości udzielonych przedsiębiorstwom niefinansowym zmniejszyła się o około 0,4 mld zł (w lutym br. wzrost o 1,4 mld zł)” – czytamy dalej.

Łączny współczynnik kapitałowy sektora banków komercyjnych i spółdzielczych na koniec marca 2019 r. wyniósł 18,96% w porównaniu do 19,04% na koniec grudnia 2018 r. i 18,86% r/r.

Ile banków działa na polskim rynku?

Na koniec marca 2019 r. działalność prowadziły 32 banki komercyjne, 547 banków spółdzielczych oraz 31 oddziałów instytucji kredytowych, podała też Komisja.

Komisja informowała wcześniej, że począwszy od stycznia 2018 r. dane miesięczne sektora bankowego prezentowane są na stronie internetowej KNF w nowym układzie, uwzględniającym zmiany w zasadach rachunkowości oraz zmiany jakie zaszły w obszarze sprawozdawczości obowiązkowej banków (FINREP).

Źródło: ISBnews