KNF: zysk netto sektora bankowego spadł do 0,26 mld zł w styczniu

KNF: zysk netto sektora bankowego spadł do 0,26 mld zł w styczniu
Fot. stock.adobe.com/alswart
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Zysk netto sektora bankowego wraz z oddziałami zagranicznymi wyniósł 255 mln zł w styczniu 2019 r. i był niższy o 54,7% w skali roku, wynika z danych Komisji Nadzoru Finansowego.

Zysk netto sektora bankowego wraz z oddziałami zagranicznymi wyniósł 255 mln zł w styczniu 2019 r. i był niższy o 54,7% w skali roku #banki #zysk #KNF

„Wynik finansowy netto sektora bankowego na koniec stycznia 2019 r. osiągnął 255 mln zł i był niższy o 308,5 mln zł (o 54,7%) od osiągniętego w styczniu 2018 r. Na koniec stycznia 2019 r. aktywa sektora bankowego osiągnęły wartość 1,9 bln zł i były wyższe od stanu na koniec stycznia 2018r. o 121,9 mld zł tj o 6,8%” – czytamy w komunikacie.

W styczniu 2019 r. wynik z odsetek wzrósł o 8,7% do 4,13 mld zł, zaś wynik z prowizji sięgnął 1,1 mld zł i był o 3,7% niższy w ujęciu rocznym.

Wynik z działalności operacyjnej zmniejszył się o 28,1% r/r do 0,72 mld zł.

Koszty działalności banków wzrosły

Koszty działalności banków wzrosły o 10,9% r/r do 4,06 mld zł w styczniu 2019 r.

W pozycji „utrata wartości lub odwrócenie utraty wartości” (tj. odpisy) odnotowano wynik w wysokości 0,61 mld zł (wzrost o 12,3% r/r).

„W miesiącu styczniu suma bilansowa wzrosła o 12,6 mld zł. Portfel (brutto) kredytów konsumpcyjnych w skali miesiąca zwiększył się o 570,1 mln zł, podczas gdy portfel kredytów mieszkaniowych dla gospodarstw domowych zmalał w tym samym czasie o 0,6 mld zł (wolumen kredytów mieszkaniowych złotowych wzrósł o 2,1 mld zł). W ramach należności od przedsiębiorstw niefinansowych portfele (brutto) kredytów operacyjnych i inwestycyjnych wzrosły odpowiednio o 2,8 mld zł i 0,4 mld zł po spadku o 2,2 mld zł i 1,2 mld zł w miesiącu poprzednim. W styczniu 2019 r. wartość brutto portfela kredytów na nieruchomości udzielonych przedsiębiorstwom niefinansowym wzrosła (o 0,1 mld zł)” – czytamy także w komunikacie.

Ile banków działa w Polsce?

Na koniec stycznia 2019 r. działalność prowadziły 32 banki komercyjne, 547 banków spółdzielczych oraz 31 oddziałów instytucji kredytowych, podała także KNF.

Komisja informowała wcześniej, że począwszy od stycznia 2018 r. dane miesięczne sektora bankowego prezentowane są na stronie internetowej KNF w nowym układzie, uwzględniającym zmiany w zasadach rachunkowości oraz zmiany jakie zaszły w obszarze sprawozdawczości obowiązkowej banków (FINREP).

Źródło: ISBnews