KNF znowelizowała Rekomendację B dotyczącą ograniczenia ryzyka inwestycji banków

KNF znowelizowała Rekomendację B dotyczącą ograniczenia ryzyka inwestycji banków
Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) - Logo (źródło: KNF)
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Komisja Nadzoru Finansowego znowelizowała Rekomendację B, której celem jest wskazanie dobrych praktyk w zakresie wybranych aspektów zarządzania przez banki ryzykiem inwestycji, dostosowanych do oczekiwań nadzorczych i obowiązujących rozwiązań regulacyjnych.

Nowelizacja Rekomendacji dotyczy przede wszystkim doprecyzowania zakresu jej stosowania #KNF #RekomendacjaB

„Nowelizacja Rekomendacji dotyczy przede wszystkim doprecyzowania zakresu jej stosowania, w tym obejmowania zakresem nie tylko inwestycji finansowych, lecz również innych kategorii inwestycji, zawężenie zakresu stosowania Rekomendacji B poprzez wyłączenie z niej postanowień dotyczących instrumentów pochodnych, które ujęte są w Rekomendacji A oraz wykreślenie postanowień dotyczących outsourcingu, które obecnie regulowanie są w ustawie – Prawo bankowe” – czytamy w komunikacie po posiedzeniu Komisji.

Zmiany w Rekomendacji B

Ponadto zmiany w Rekomendacji objęły uporządkowanie stosowanej terminologii oraz relacji pomiędzy pojęciami, w tym w szczególności pojęciami strategii inwestycyjnej i polityki inwestycyjnej oraz dostosowanie struktury Rekomendacji do zasad aktualnie stosowanych w odniesieniu do Rekomendacji przyjmowanych przez KNF, podano także.

Zasada proporcjonalności

KNF wskazała, że w treści Rekomendacji zastosowano wprost zasadę proporcjonalności, kierując niektóre postanowienia wyłącznie do banków istotnych.

Projekt Rekomendacji B był przedmiotem konsultacji publicznych, w szczególności z Narodowym Bankiem Polskim, Bankowym Funduszem Gwarancyjnym, Związkiem Banków Polskich oraz Krajowym Związkiem Banków Spółdzielczych.

KNF oczekuje, że zaktualizowana Rekomendacja zostanie wdrożona przez banki do dnia 31 grudnia 2019 r., podsumowano.

Źródło: ISBnews