KNF wszczęła postępowanie ws. nałożenia kary pieniężnej na Alior Bank

KNF wszczęła postępowanie ws. nałożenia kary pieniężnej na Alior Bank
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Komisja Nadzoru Finansowego wszczęła postępowanie w sprawie nałożenia kary pieniężnej na Alior Bank w związku z podejrzeniem naruszenia przepisów przy przeprowadzaniu zapisów na certyfikaty inwestycyjne funduszy, podała Komisja.

#KNF stwierdziła podejrzenie naruszenia przez #AliorBank przepisów przy przeprowadzaniu zapisów na certyfikaty inwestycyjne funduszy

„Komisja jednogłośnie przekazuje do publicznej wiadomości informację, że poczynione w ramach działań nadzorczych ustalenia pozwoliły KNF w dniu 14 września 2018 r. na wszczęcie postępowania administracyjnego w przedmiocie nałożenia na Alior Bank Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie kary pieniężnej, na podstawie art. 167 ust. 2 pkt 1 w zw. z art. 167 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi w brzmieniu obowiązującym przed wejściem w życie ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nadzorze makroostrożnościowym nad systemem finansowym i zarządzaniu kryzysowym w systemie finansowym oraz w brzmieniu obowiązującym przed wejściem w życie ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o zmianie ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz niektórych innych ustaw” – czytamy w komunikacie,

Podejrzenie naruszenia przez Alior Bank następujących przepisów

KNF stwierdziła podejrzenie naruszenia przez Alior Bank między innymi przepisów:

– art. 74b ust. 2 w związku z art. 74b ust. 1, art. 73 ust. 1 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi w związku z brakiem zawarcia pisemnych umów dotyczących świadczenia usług maklerskich,

– art. 83a ust. 3 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi w związku ze świadczeniem usług maklerskich bez uwzględnienia najlepiej pojętego interesu klienta,

– art. 76 ust. 1 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi w związku z przekazywaniem klientom bez uprzedniego zawarcia z nimi umów o doradztwo inwestycyjne, pisemnych rekomendacji dotyczących instrumentów finansowych.

Naruszenia miały wystąpić w związku z zapisami na certyfikaty inwestycyjne funduszy: WI Inwestycje Selektywne Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych, SGB WI Lasy Polskie Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych, WI Inwestycje Rolne Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych, WI Vivante Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych, podano także.

Alior Bank rozpoczął działalność w listopadzie 2008 roku. Bank zadebiutował na warszawskiej giełdzie w grudniu 2012 r. Aktywa banku miały wartość 69,5 mld zł na koniec 2017 r.

Źródło: ISBnews