KNF podsumowuje

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

knf.01.315x123W porównaniu do roku 2012 roku liczba zawiadomień o podejrzeniu popełnienia przestępstwa wzrosła o jedną trzecią.

 

Aż 78 zawiadomień do prokuratury złożył w tym roku UKNF, z czego 22 dotyczyły prowadzenia działalności gospodarczej zajmującej się gromadzeniem środków pieniężnych przeznaczonych na udzielanie kredytów, pożyczek lub innego obciążenia ich ryzykiem. 21 zawiadomień mówiło o manipulacji instrumentem finansowym.

140101.knf.01.600x428

Taka liczba zawiadomień złożonych do prokuratury jest najwyższa od 2009 roku.

140101.knf.02.600x313

Rekordowo wysoka była suma kar finansowych wynosząca 22 321 000 zł. KNF nałożył takie kary na 46 przedmiotów rynku finansowego. Ponadto wydano 4 decyzje dotyczące maklerów papierów wartościowych (3 zawieszenia na 12 miesięcy, 1 zawieszenie na 2 lata).

Łącznie wydano 94 decyzje (uwzględniając postępowania odwoławcze).

140101.knf.03.600x358

Na podstawie: Komisji Nadzoru Finansowego